Tag

5 moeilijke collega’s en hoe ermee om te gaan

Op een kantoor werken steeds verschillende persoonlijkheden samen. Naast collega’s waar je gemakkelijk mee kan samenwerken, zal je ook moeilijke mensen tegenkomen op de werkvloer. Maar op het werk moet je natuurlijk met iedereen kunnen samenwerken om productief te blijven. Hier vind je vijf types van moeilijke collega’s die je wel eens zou kunnen tegenkomen en tips om  met hen om te gaan.

De roddelaar

De roddelaar weet alles over iedereen en deelt dat graag met anderen. Moet  je luisteren naar wat je roddelende collega je te vertellen heeft? Ja, want het is een goede manier om dingen te weten te komen die je niet op de officiële manier te horen krijgt. Het probleem met roddelen is dat je zowel waarheden als leugens te horen krijgt, wees dus altijd kritisch. Probeer ook niet zelf in de verleiding te komen om te gaan roddelen. Als de roddelaar je persoonlijk nieuws wilt vertellen van collega’s, bijvoorbeeld de huwelijksproblemen van iemand, verander dan van onderwerp of geef aan dat je het niet leuk vindt het achter iemands rug daarover te hebben.

De klager

Er is altijd wel iemand in de groep die gewoon nooit tevreden kan zijn. Als hij of zij niet klaagt over zijn gezondheid of familie, dan wel over het bedrijf, de baas, of de job. Soms kunnen die klachten natuurlijk wel terecht zijn, maar het onophoudelijk klagen zal waarschijnlijk wel op je zenuwen werken. De klager is meestal ook niet op zoek naar raad, dus verspil ook daar je tijd niet aan.

De delegeerder

Deze collega vind je ook wel in ieder kantoor. Sommige collega’s hebben natuurlijk alle recht om taken te delegeren, bijvoorbeeld een teamleider. Maar hier hebben we het over een heel ander soort delegeerder. Het gaat om de mensen die hun werk niet gedaan krijgen of niet willen doen en het daarom maar al te graag aan anderen overlaten. Natuurlijk moet je je collega’s helpen waar nodig, maar als je al je handen vol hebt, moet je ook nee durven zeggen.

De babbelaar

De babbelaar bedoelt het meestal wel goed. Hij of zij is vriendelijk en wil al zijn/haar gedachten met je delen.  De babbelaar probeert ook niemand schade te berokkenen. Maar zijn /haar onafgebroken gebabbel haalt je uit je concentratie. Om hem/haar te doen stoppen, kan je je collega vertellen dat je moeite hebt je te concentreren terwijl je naar zijn/haar interessante verhalen luistert. Zeg dat je ze graag wilt horen, maar niet terwijl je aan het werken bent.

De navelstaarder

Deze collega erkent niet dat hij hulp gekregen heeft van anderen. Hij of zij  gaat lopen met alle eer voor een project dat hij/zij niet alleen afgehandeld heeft. De eerste keer dat dit gebeurt, kan het natuurlijk een vergissing zijn. Als het de volgende keer nog eens gebeurt, spreek hem/haar er dan op aan of vertel zelf wat je rol geweest is in het project.

Tags , , ,

Als je de jongste van het team bent…

Je allereerste werkdag nadat je afgestudeerd bent? Grote kans dat je de jongste zal zijn. Het kan best zijn dat sommige collega’s tientallen jaren ouder zijn dan jou. De meesten onder hen zullen wel blij zijn met jou als nieuwe collega, maar wat met die collega’s die je niet met open armen ontvangen? Lees hier hoe je je oudere collega’s ervan kan overtuigen dat je ondanks je leeftijd een waardevolle aanwinst bent voor het team.

Leer je plaats kennen

Als je je plek in het team wilt waarborgen, moet je weten wat jij kan leren van anderen én wat jij hen te bieden hebt. Het is belangrijk dat je je plaats in het team leert kennen. Toon dat je bereid bent om bij te leren over je job en het bedrijf waar je voor werkt. Als je geen ervaring hebt en doet alsof je dat wel hebt, zal dat in het verkeerde keelgat schieten. Dat je jong bent, betekent ook niet automatisch dat je een specialist bent op het gebied van nieuwe technologieën en nieuwe media. Vermijd arrogantie en denk niet meteen dat je collega’s van over de 40 er niets vanaf weten.

Verdien respect

In het begin van je carrière zal je dubbel zo hard moeten werken om evenveel respect te krijgen als de rest van je collega’s. Door hard te werken zal je stilaan een reputatie opbouwen als harde en betrouwbare werkkracht.

Communiceer professioneel

Spreek met autoriteit, wees duidelijk en intelligent in wat je zegt. Probeer zoveel mogelijk zakelijke taal te gebruiken, geen spreektaal, vloekwoorden of clichés

Breng nieuwe ideeën aan

Probeer met bruikbare ideeën en oplossingen naar voren te komen. Jij bent nieuw, dus je bekijkt de zaken waarschijnlijk vanuit een ander, fris perspectief.

Toon respect

Volg de gouden regel: behandel je collega’s zoals jij behandeld wilt worden.

Tags , , , ,

Hoe omgaan met kritiek op het werk?

Hoe hard je ook lijkt aan de buitenkant, omgaan met kritiek is moeilijk. Krijg jij op het werk vaak met kritiek te maken, terechte of onterechte, lees dan volgende tips er eens op na, zodat je volgende keer zeker je ‘cool’ kan bewaren.

1. Een van de moeilijkste soorten van kritiek om mee om te springen is een onterechte beschuldiging. Het mag dan wel verleidelijk zijn, maar reageer hier niet op met even defensieve of beschuldigende opmerkingen als je collega gebruikt. Misschien is hij of zij wel gewoon verkeerd geïnformeerd. Als zijn beschuldigingen echt niet kloppen, zul  je ze gewoon door de feiten op te sommen kunnen weerleggen.

2. Door constructief te luisteren laat je merken dat je de kritiek hoort en dat je iets aan het probleem wilt doen. Vraag de persoon die kritiek levert wat hij in jouw situatie anders zou doen. De kans is groot dat hij je ideeën en suggesties kan aanreiken.

3. Loopt de discussie steeds meer op? Praat dan iedere keer dat je collega harder praat iets zachter. Dit toont niet alleen aan dat je rustig en bedaard bent, maar zet ook de andere persoon in de schijnwerpers. Zij zullen zich op een bepaalde manier beschaamd voelen dat ze er niet in slagen een redelijke toon aan te slaan.

4. Toon dat je meer geïnteresseerd bent in het oplossen van het probleem dan in je eigen mening beargumenteren. Soms kan men je via eerlijke kritiek op de hoogte proberen te brengen van een specifiek probleem dat niemand anders opmerkt of wilt delen. Wees niet te snel met jezelf te verdedigen en de beschuldiger te veroordelen. De kans is groot dat je meer inzichten krijgt over verbeteringen die je kan doorvoeren en waar je eerder niet aan gedacht hebt.

5. Als de zaken uit de hand beginnen te lopen en je zelf je kalmte begint te verliezen, neem dan diep adem, zet alles op een rijtje en vraag je collega om specifieke details. Zo kun je uitvissen waarom hij zo kritisch is ten opzichte van jou. Misschien is er wel iets anders aan de hand en heb jij persoonlijk er niet zoveel mee te maken.

Houd in je achterhoofd dat je niet iedereen tevreden kan stellen. Sommige mensen zijn gewoon nooit tevreden. Besteed geen aandacht aan deze kortzichtige personen. Als je weet dat je  je best doet, zul je de kritiek makkelijker kunnen verdragen.

Tags , ,

Hoe weet je of een jobaanbieding interessant is?

Je hebt wekenlang uitgekeken naar interessante vacatures, talloze sollicitatiebrieven verstuurd en enkele sollicitatiegesprekken afgelegd. Eindelijk heb je resultaat: je hebt een of meerdere jobaanbiedingen gekregen. Nu komt het erop aan de juiste keuze te maken. Neem je de job aan? Welke jobaanbieding is de interessantste? En met welke factoren moet je zeker rekening houden?

Het salaris

De voldoening die je haalt uit je werk vind je allicht belangrijker dan het loon, maar dat neemt niet weg dat geld een beslissende factor is bij het maken van de juiste keuze. Per slot van rekening wil je elke maand alle facturen kunnen betalen en wil je verdienen wat je waard bent. Vergelijk daarom het aangeboden salaris met dat van werknemers in vergelijkbare posities en branches.

Indien je het salaris te laag vindt, maar de andere aspecten van de job wel interessant vindt, kan je nog steeds proberen te onderhandelen over je loon.

De werkplek

Elke werkplek heeft zijn eigen sfeer. Daarbij speelt niet enkel de inrichting een grote rol, maar ook de dresscode en de sociale omgangsvorm. Misschien voel jij je meer op je gemak in een bedrijf waar het er wat losser aan toegaat, of misschien geef je de voorkeur aan een formele no-nonsense-aanpak. Het belangrijkste is dat jij je comfortabel voelt in je werkomgeving.

De bedrijfspolitiek

De politiek van een bedrijf is het geheel van opvattingen, waarden, doelen en praktijken dat het bedrijf hanteert. De bedrijfspolitiek is een van de factoren waar je het meest rekening mee moet houden bij je keuze. Een voorbeeld: indien je tegen dierenproeven bent, ga je beter niet werken voor een bedrijf dat cosmeticaproducten test op dieren. Hoewel jij daar tijdens je werkuren niet mee in aanraking komt, voel je je waarschijnlijk niet comfortabel in zo’n situatie.

De pendeltijd

Houd bij je keuze rekening met de tijd die je nodig hebt om naar en van je werk te pendelen. Een uur rijden naar een sollicitatiegesprek is niet erg, maar als je dat twee keer per dag en vijf keer week tijdens het spitsuur moet doen, kan het pendelen zwaar gaan doorwegen.

De baas en collega’s

Zelfs indien je tijdens je werk zelden in contact komt met hem of haar, kan een tirannieke baas je werkplezier ernstig vergallen. Hetzelfde geldt voor je collega’s, aangezien je overdag heel wat tijd moet doorbrengen met deze mensen. Het hoeven niet noodzakelijk je beste vrienden te worden, maar je moet ten minste op professioneel vlak met hen kunnen opschieten.

Tags , , , , ,

Wat je jezelf moet afvragen voor je een jobaanbieding aanvaardt

Je hebt gesolliciteerd bij een bedrijf en ze hebben je een job aangeboden. Voor je die aanvaardt, moet je jezelf echter een paar vragen stellen.

Is het salaris interessant?

Geld maakt niet gelukkig, maar daarom moet je nog geen onderbetaalde job aanvaarden. Probeer te weten te komen wat anderen met vergelijkbare jobs verdienen en vergelijk hun loon met het jouwe. Houd daarbij rekening met je ervaring en de locatie van het bedrijf. Lonen kunnen hoger zijn in bepaalde regio’s.

Wat voor iemand is mijn toekomstige baas?

Heb je je toekomstige baas al ontmoet? En zoja, welke indruk had je van hem of haar? Jullie hoeven geen beste maatjes te worden, maar moeten wel met elkaar kunnen opschieten in een professionele context.

Wat weet ik over mijn toekomstige collega’s?

Je hebt bij je sollicitatiegesprek waarschijnlijk niet de kans gekregen kennis te maken met je toekomstige collega’s. Indien je echter al een rondleiding door het bedrijf gekregen hebt, heb je ze wel al gezien. Leken ze sympathiek? Leken ze gelukkig met hun job?

Indien je de job aanvaardt, zal je veel tijd moeten doorbrengen met deze mensen. Probeer vooraf dus zeker te weten te komen hoe het zit met de sfeer en collegialiteit.

Zal ik me op mijn gemak voelen in deze werkomgeving?

In sommige bedrijven gaat het er erg formeel aan toe, in andere bedrijven is de sfeer meer ontspannen. Misschien heb je een voorkeur voor een van de twee. Hou daar rekening mee. Indien je denkt dat je je op deze werkplek niet op je gemak zal voelen, overweeg dan verder te zoeken naar een andere job.

Is de bedrijfspolitiek verenigbaar met mijn eigen opvattingen, waarden en doelen?

Word je al slechtgehumeurd als iemand het woord ‘overuren’ uitspreekt? Ben je een radicale tegenstander van dierenproeven? Ben je altijd eerlijk, ook als dat in jouw nadeel speelt? Dan is een job bij een bedrijf dat regelmatig overuren van zijn werknemers eist, cosmeticaproducten test op dieren en agressieve verkoopstechnieken gebruikt waarschijnlijk niets voor jou.

Moet ik niet te lang pendelen?

Een uur onderweg zijn naar een sollicitatiegesprek vind je misschien niet erg. Als je de job aanneemt, moet je dit echter twee keer per dag en vijf dagen per week doen. Stel jezelf vooraf de vraag of je dat wel ziet zitten.

Tags , , , , , , ,

10 manieren om je collega’s te ergeren

Wil je de prijs voor meest hatelijke collega in de wacht slepen? Wel, met onze volgende 10 manieren lukt dat je gegarandeerd. Als je je steentje wilt bijdragen tot een harmonieuze werksfeer, dan kan je dit gedrag beter achterwege laten.

1. Spreek extra luid in je GSM

Je collega’s hebben geen boodschap aan jouw telefoongesprekken. Roep en lach dus extra luid, zodat het hele bedrijf weet dat je aan het bellen bent.

2. Strijk alle eer op, ongeacht de bijdragen van je collega’s

Als je baas je feliciteert met je werk, vermeld dan zeker niet dat je veel hulp hebt gekregen. Zeg liever dat je alles alleen hebt gedaan en ga met alle eer lopen. Waar denk je dat je collega’s zullen zijn als je hulp nodig hebt bij je volgende project? Zeker niet in jouw team!

3. Gooi je volledige privéleven op tafel

Is de broer van de vader van je achternicht zwanger? Heeft de kleine weer diarree? Of heb je misschien een nieuw seksspeeltje gekocht? Vertel het allemaal in geuren en kleuren aan je medewerkers, zéker als ze zich hierdoor ongemakkelijk voelen.

4. Kom ziek naar het werk

Net zoals je privéleven, kan je ook je verkoudheid of buikgriep met je collega’s delen. Ze zullen je dit niet in dank afnemen. Hopelijk zijn zij wel zo vriendelijk om ziekteverlof te nemen voor het hele bedrijf besmet is.

5. Praat over religie en politiek

Religie en politiek zijn nogal gevoelige onderwerpen. Iedereen heeft er zo zijn eigen visie op. Wil je in een recordtijd mensen beledigen? Zorg dan dat iedereen geweten heeft dat jouw standpunten de enige juiste zijn.

6. Vertel schunnige grappen

Iedereen kan een goede mop appreciëren, toch? Dat mag dan waar zijn, maar veel mensen voelen zich ongemakkelijk door schunnige grappen. Dit is natuurlijk niet jouw probleem, dus blijf ze zeker vertellen. Wees wel niet verrast als je op een dag wordt beschuldigd van seksuele intimidatie.

7. Overspoel je collega’s met SPAM

Stuur tonnen e-mail! Slogans, grappen, petities, filmpjes,… Werkelijk alles is goed. Je collega’s zullen aan je denken, telkens ze op de delete-knop drukken.

8. Kauw luidruchtig op je kauwgum

Niets is zo ergerlijk als iemand die luidruchtig smakt op zijn kauwgum. Stimuleer ook de geurzin van je collega’s en kies voor kauwgum met aardbeien- of frambozensmaak die je in het hele kantoor kan ruiken.

9. Waarom zelf doen wat je ook aan iemand anders kan overlaten?

Als jij je werk niet op tijd afmaakt, zullen je collega’s dit in jouw plaats moeten doen. Waarschijnlijk zullen ze achteraf zo moe zijn van al dat werk, dat ze vergeten je ervoor te bedanken.

10. Kijk neer op anderen en prijs jezelf de hemel in

Schep op over alles wat je zelf bereikt en minimaliseer de verdiensten van je medewerkers.

· Is iemand trots op zijn nieuwe Volkswagen Golf? Begin dan over de vele snufjes van je Ferrari.
· Heb jij een hoger diploma dan je collega? Wrijf dit dan telkens je de kans krijgt onder zijn neus.
· Is iemand na twee keer proberen geslaagd voor zijn rijexamen? Feliciteer hem dan niet, maar vertel dat jij er van de eerste keer door was.
· ….

Tags , , ,

4 manieren om een goede teamspeler te zijn

In een vacature of als er sprake is van een promotie gebruiken werkgevers vaak het woord ‘teamspeler’. Een teamspeler is iemand die zijn eigen belangen ondergeschikt maakt aan de doelen en de werking van het team.

Maar hoe kun je nu bewijzen dat jij een echte teamspeler bent? Hier vind je alvast 4 manieren.

Haal je deadlines

Een goede teamspeler haalt zijn deadlines en bezorgt zo zijn collega’s geen extra werk. Als je bijvoorbeeld werkt aan een groter project en je deadline niet haalt, kan dat ertoe leiden dat je collega zijn werk niet op tijd gedaan krijgt.

Wees oprecht

In de ogen van de bedrijven was een teamspeler vroeger iemand die hard werkte en vooral geen vragen stelde. Maar de wereld is veranderd. Tegenwoordig appreciëren veel managers suggesties en constructieve kritiek.

Pas je snel aan

Misschien werk je wel met teams wiens leden zich op verschillende locaties bevinden of maak je wel deel uit van verschillende teams. Door de vooruitgang in de technologie, de globalisatie en de steeds groter wordende diversiteit op de werkplaats moeten teamspelers tegenwoordig flexibeler en creatiever zijn en meer aanpassingsvermogen hebben. Dat je je kunt aanpassen, kun je bewijzen door aan te bieden je manier van werken te veranderen, als dat je teamgenoten zou helpen.

Je houding is ook belangrijk.  Je moet de andere mensen in je team ten volle kunnen vertrouwen. Succesvolle teamspelers gaan ervan uit dat hun collega’s bekwaam, onafhankelijk en loyaal zijn.

Breng respect op voor het werk van anderen

Iedere persoon heeft een andere manier van werken. De ideale teamspeler is iemand die anderen begrijpt, apprecieert en makkelijk met mensen werkt die er een andere stijl op nahouden.

Tags , , , ,

6 manieren om je niet te laten afleiden tijdens het werk

Heb je het gevoel dat je niet genoeg gedaan krijgt op het werk? Waarschijnlijk ben je niet de enige. Op een werkweek van 40 uur is het haast onmogelijk voortdurend te werken.

Wat zijn de oorzaken van dit gebrek aan productiviteit? Sommigen de schuld al snel steken op het management of slechte communicatie. Anderen zullen zeggen dat er te veel vergaderingen zijn. Nog anderen hebben collega’s die te veel praten. Je hebt misschien geen controle over deze factoren, maar je kunt wel stappen ondernemen om de vele afleidingen zoveel mogelijk te beperken.

Als je een deur hebt, sluit die dan

Niet iedereen heeft een kantoor met een deur. Tegenwoordig hebben veel werknemers zelfs geen kantoor meer. Open werkplekken met eventueel zelfs flexibele plaatsen zijn al jarenlang in de mode. Maar als je toch nog een van de gelukkigen met een eigen kantoor bent, twijfel dan niet om deze te sluiten als je je echt moet concentreren. Als je niet onbeleefd wilt overkomen, zeg dan even tegen je collega’s dat je een belangrijk telefoontje moet doen of een deadline moet halen.

Stel een schema op

Als je na iedere dag een schema opstelt met daarin alles wat je die dag gedaan hebt, krijg je al snel een beter idee van waar het grootste gedeelte van je werkdag inkruipt. Neem er al je vergaderingen in op, de telefoons die je moet doen, de teksten die je moet verwerken, etc. Maar neem ook je ‘vrije tijd’ erin op.

Zet je gsm af

Krijg je voortdurend onvoorziene telefoontjes en sms’jes? Waarschijnlijk zijn die onderbrekingen de oorzaak van je verminderde productiviteit. Zet je gsm af en controleer om het uur of je belangrijke berichten gekregen hebt.

Verandering van omgeving

Sta je onder druk om een project af te werken en kun je je niet concentreren? Heb je er al eens aan gedacht om van omgeving te veranderen? Werk bijvoorbeeld van thuis uit. Als dat niet mogelijk is, kun je altijd op zoek gaan naar een leeg vergaderzaaltje of kantoor.

Stop met voortdurend je mails te checken

Herinner je je de dagen nog voordat e-mail bestond? Wel, niemand doet dat. Vandaag controleert bijna iedereen voortdurend zijn mailbox. Behoud de controle over je e-mails en limiteer de tijd die je eraan kan besteden.

Maak overuren

Kun je echt niet aan de verleiding van je pratende collega’s weerstaan? Blijft je telefoon maar rinkelen? Probeer dan iets vroeger te komen ’s morgens of blijf iets langer ’s avonds. Op die manier maak je de verloren tijd weer goed.

Tags , , , ,

Blunders in je werkmail vermijden

E-mailberichten zijn tegenwoordig niet meer uit het bedrijfsleven weg te denken. Het is dan ook een uiterst snel en efficiënt communicatiemiddel. Maar net hierdoor worden sommigen onder ons onzorgvuldig. Slechte en ongepaste mails kunnen je in verlegenheid brengen of zelfs tot problemen leiden met je baas.

Wanneer je op je werk bent, houd je best je privémails van de werkvloer. Met een verkeerde druk op de knop gaat je mail heel het bedrijf rond. In het slechtste geval gaat de mail heel de wereld rond. Dit soort incidenten zijn erg pijnlijk en kunnen zelfs groeikansen verkleinen.

Raadpleeg de volgende tips om te komen tot een goede en zinvolle mail.

Kort en krachtig

Zorg ervoor dat je mails niet te langdradig worden. Ook al heb je erg veel informatie door te spelen aan je collega’s, het beste is deze dan persoonlijk te vertellen. Informatie in mails wordt vaak niet grondig genoeg gelezen en hierdoor kunnen misverstanden ontstaan. Wanneer je toch lange mails schrijft, werk dan in paragrafen zodat het overzicht bewaard blijft .

Vermijd gevoelige informatie

Bedrijfsgevoelige informatie kan je best niet in een mail opnemen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een ontvanger de mail per ongeluk ‘forward’ naar een klant of leverancier. Dit kan pijnlijke consequenties tot gevolg hebben. Je gaat er dus best altijd vanuit dat, naast je ontvanger, ook andere mensen de mail kunnen lezen. Denk dus grondig na vooraleer je op “send” klikt.

De keuze tussen mail en persoonlijke gesprekken

Denk goed na vooraleer je bepaalde dingen in een mail zet. Wanneer je bijvoorbeeld erg boos bent op een collega, is het aan te raden om je gevoelens en gedachten niet in de mail te zetten. Misschien denk je een dag later alweer helemaal anders over de situatie, maar de mail blijft je wel achtervolgen.

Vergeet ook niet dat sarcasme of andere nuances in mails soms slecht of helemaal niet juist worden overgenomen. Het kan dus zijn dat iemand zich aangevallen voelt door je mail. Terwijl deze persoon je niets zou kwalijk nemen als je hetzelfde tegen hem of haar zei van persoon tot persoon.

Stuur enkel mails naar mensen die het nodig hebben

Wanneer je een mail forward naar iemand, zorg er dan voor dat deze persoon boodschap heeft aan je mail. Hetzelfde geldt voor de ‘reply all’-knop. Vaak zijn deze reacties enkel bedoelt voor de verzender en niet voor iedereen die de originele mail ontving.

Maak geen fouten

Fouten in mails zijn ongelofelijk irritant, zeker voor mensen die veel met taal bezig zijn. Indien je twijfelt over de schrijfwijze van een bepaald woord of een naam, zoek ze dan zeker op. Veel mensen vinden het erg vervelend wanneer je hun naam of bepaalde woorden foutief spelt.

Tags , , , ,

Waarom je beter geen workaholic bent

In deze tijden gaan we er van uit dat hard werken leidt tot grotere prestaties, en dat dit erg belangrijk is. Als je lang en hard werkt, bereik je meer. Indien je dan nog langer en harder werkt, zal je nog veel meer bereiken.

Dit is niet altijd even waar. Workaholic zijn houdt vooral negatieve aspecten in. Het kan je thuisleven naar beneden halen, je vrienden tegen je op zetten, en op de werkvloer zelf kan dit ook nadelen geven. Test jezelf met de volgende vijf vragen.

1. Ben je een harde werker of gewoon niet georganiseerd?

Doe jij steeds overuren, en werk jij harder dan de meeste van je collega’s? En je levert op het einde van de dag toch steeds hetzelfde werk af? Het is niet omdat je lang werkt dat je ook meer werk hebt gedaan. Sommige mensen halen er voldoening uit om lang te werken, maar dit wilt niet altijd zeggen dat de kwaliteit evenredig is aan het aantal uren.

2. Delegeer je het werk of wil je het allemaal zelf doen?

Als je manager bent, is het jouw taak om werk te delegeren aan verschillende medewerkers. Sommigen hebben echter de nood en intentie om alles zelf te willen doen. Op deze manier voel je je verantwoordelijk voor je eigen werk, en krijg je het gevoel dat je onvervangbaar bent. Je vaardigheden ook aan andere mensen te leren draagt bij tot de waarde en kwaliteit van je werk

3. Heb je nog een plaatsje over of ben je volzet?

Soms werk je zo hard, en word je de nieuwe workaholic op de werkvloer, om je voor te bereiden op je droomproject. Wanneer het er dan eindelijk is, word jij niet gevraagd om er aan mee te werken. Je manager denkt namelijk dat je agenda al zo vol zit, en je al werk genoeg hebt. Als je ‘nee’ leert zeggen, heb je altijd een plaats over om ‘ja’ te zeggen tegen iets dat jij echt wil doen.

4. Heb je vrienden of eigenlijk vijanden?

Je collega’s kunnen wel eens grommen dat jij hen er slecht uit doet komen wanneer je zoveel werkt ten opzichte van hen. Daarnaast zullen ze er ook tegen opzien om met jou samen te werken aan een project. Dit kan beginnen tegen te steken, en zal er voor zorgen dat je kwalitatief minder goed zal zijn.

5. Werk je om te leven of leef je om te werken?

Dit is uiteindelijk de belangrijkste vraag. De beste werkers zijn de mensen met twee levens: één binnen en één buiten het bedrijf. Onderschat de belangrijkheid niet van vrije tijd en ontspanning, ze zullen veel invloed hebben op je eigenlijke werk.

Tags , , , ,