Tag

De jobjacht voor pas afgestudeerden

Je hebt je school afgerond en denkt dat het goede leven in totale vrijheid nu begint?

Helaas, de realiteit is anders. Je bent niet langer afhankelijk van mama en papa. De regels zijn veranderd en je moet instaan voor je eigen kosten. En neen, daarmee bedoelen we niet dat je tafeltjes gaat afruimen in de plaatselijke brasserie. Er wordt van je verwacht dat je gaat werken! Hieronder sommen we alvast een lijstje op van dingen waar je als sollicitant op geselecteerd wordt.

Relevante ervaring

Dit staat absoluut op de eerste plaats. Als je relevante ervaring hebt, mag je praktisch zeker zijn dat je geselecteerd wordt. Een werkkracht die meteen kan instappen in het bedrijf is gegeerd. Je zit in een uitstekende positie als je lovende referenties kan aanbieden. Als pas afgestudeerde heb je nog maar weinig ervaring. Gebruik relevante vakantiejobs, stages en vrijwilligerswerk om aan te tonen dat je de handen uit de mouwen kunt steken.

Professionaliteit tijdens sollicitatiegesprekken

Wetende dat sollicitatiegesprekken zenuwslopend zijn, zoeken werknemers naar kandidaten die presteren onder druk en hun koelbloedigheid kunnen bewaren. Wees voorbereid, zoek bijvoorbeeld thuis informatie op over het bedrijf. Zeg duidelijk waarom jij de ideale persoon bent voor de job. Wijs op je kwaliteiten en talenten. Vergeet je niet geschikt te kleden en je slechte gewoonten thuis te laten!

Passen binnen de bedrijfscultuur

Het is niet omdat je in theorie geschikt lijkt, dat je dat in de praktijk of in de ogen van je interviewer ook bent. Werknemers willen zeker zijn dat je past binnen het bedrijf en dat je zal kunnen opschieten met je collega’s. Het laatste wat ze nodig hebben is iemand die heel de bedrijfsstructuur in de war stuurt. Wees jezelf, maar onderbreek, beledig of irriteer de interviewer nooit. Probeer op elke vraag een antwoord te vinden en zeg nooit dat je het niet weet.

Opleiding

Vermeld in je CV een gedetailleerde versie van je schoolbaan. Vermeld je behaalde resultaten, je scholen en je behaald diploma. Voeg er ook cursussen of extra lessen bij die je gevolgd hebt en relevant zijn voor de job.

Enthousiasme

Werknemers die gepassioneerd zijn, schijnen betere werkkrachten te zijn. Als men je vraagt waarom je net daar wil werken, focus je dan op positieve zaken zoals de sterktes van het bedrijf en de uitdaging van de job. Een ‘take it or leave it’-houding zal je niet verder helpen.

Tags , , , , ,

Welke vaardigheden bezorgen je als pas afgestudeerde een job?

Ben je pas of bijna afgestudeerd en wil je zo snel mogelijk een aantrekkelijke job vinden? Bied werkgevers dan wat ze willen. Op de werkvloer zijn sommige vaardigheden belangrijker dan andere. Verzeker je ervan dat je de essentiële vaardigheden beheerst en pak ermee uit.

Welke vaardigheden zijn essentieel?

1. Communicatie

Werkgevers willen mensen die in staat zijn een degelijk rapport te schrijven. Degelijk, dat wil zeggen: goed gestructureerd en zonder spelling- of grammaticafouten. Sms- of chattaal is niet goed genoeg.

2. Computerkennis

Voor sommige jobs moet je over specifieke technische vaardigheden beschikken, zoals kennis van een programmeertaal. Maar ook veel niet-technische jobs vereisen pc-vaardigheden, vooral op het vlak van tekstverwerking en rekenbladen. Het is immers de bedoeling dat je snel en efficiënt werkt, en een computer helpt je daarbij.

3. Leiderskwaliteiten

Veel bedrijven hebben een uitgebreide, gelaagde structuur, met managers op verschillende niveaus. Er is dus nood aan mensen met leiderskwaliteiten op alle organisatieniveaus.

4. Teamwork

Werkgevers willen werknemers die goed functioneren in een team. Dit houdt in dat je overeen moet komen met collega’s, deadlines moet halen en bereid moet zijn af en toe een tandje bij te steken om een project rond te krijgen.

5. Zelfstandigheid

Goed kunnen samenwerken met anderen alleen is niet genoeg. Ook in je eentje moet je goed werk leveren. Werkgevers willen mensen die zelfstandig kunnen werken en zelf initiatief durven nemen.

6. Flexibiliteit

Je moet zowel een traditioneel rapport kunnen opstellen als vlot in steno kunnen schrijven. Je moet een teamspeler zijn, maar je moet ook zelfstandig kunnen werken. De eisen van werkgevers lijken soms contradictorisch, maar in feite tonen ze gewoon dat flexibiliteit een essentiële vaardigheid is.

Hoe overtuig je werkgevers ervan dat je over de juiste vaardigheden beschikt?

Doe zoveel mogelijk ervaring op

Aangezien je als pas afgestudeerde geen of weinig werkervaring hebt, is het niet gemakkelijk om te bewijzen dat je beschikt over de vereiste vaardigheden. Daarom moet je stages en deeltijdse jobs serieus nemen. Een positieve evaluatie of aanbeveling van een supervisor kan sterk in jouw voordeel pleiten.

Vermeld niet enkel professionele ervaring

Indien je vrijwilligerswerk doet of een teamsport beoefent, vermeld dat dan zeker. Dergelijke activiteiten wijzen soms op kwaliteiten die de werkgever belangrijk acht.

Vertel verhalen

Tijdens een sollicitatiegesprek kan je de werkgever van je kwaliteiten overtuigen door een verhaal te vertellen. Werd je ooit met een uitdaging geconfronteerd? Vertel dan wat je gedaan hebt om het probleem aan te pakken en wat het resultaat was. Pas je relaas ook aan de eisen van de werkgever aan. Wanneer teamwerk belangrijk is, vertel dan over gelegenheden waarbij je actief moest samenwerken met anderen.

Vertel ook niet steeds hetzelfde bij sollicitatiegesprekken, maar zorg dat je verschillende verhalen kunt vertellen, afhankelijk van dat wat de werkgever wil.

Tags , , , , ,