Tag

Wat doe je beter niet bij een ontslag?

Soms zou je je baas verrot willen schelden omdat hij je ontslagen heeft en heb je wel erg veel zin om die vreselijk irritante collega eens goed op zijn plaats te zetten. Je bent immers toch ontslagen dus waarom zou je al die woede nog inhouden?

Denk je dat bovenstaande een goed idee is? Denk er dan nog maar eens een keertje extra over na en lees de volgende tips. Ook je gedrag na een ontslag kan nog consequenties hebben.

Je baas vertellen wat je nu eigenlijk echt van hem vindt

Geef toe, het is toch een zalig idee: je baas eens lekker zeggen waar het op staat zonder dat hij je kan ontslaan (je bent toch al ontslagen of je hebt zelf al ontslag genomen). Maar wat zegt die actie dan over jou als persoon?

De boodschap die je overbrengt, is dat je een rancuneus persoon bent die absoluut niet tegen zijn verlies kan. Soms is een bepaalde bedrijfswereld erg klein en kom je misschien je baas of ex-collega’s nog een keer tegen. Wat doe je dan?

Vraag om een referentie

Nog een belangrijk iets dat je zeker niet mag vergeten: als je je cv aanpast, moet je bij je vorige werkgever een referentie neerzetten. Hoe ga je dat nog klaarspelen als je alles en iedereen verrot hebt gescholden? Denk hier dus zeker aan als je weggaat bij een bedrijf.

Ik neem die leuke spulletjes nog mee naar huis

Wat je ook vooral niet mag doen, hoe verongelijkt je jezelf ook voelt, is bedrijfseigendom stelen. Als je vorige werkgever erachter komt, kan er nog een serieuze haar in de boter komen te zitten. En wat zal je nieuwe werkgever denken als je aan komt stappen met wel erg veel pennen met het logo van je vorige werkgever erop?

Praat niet slecht over je vorige werkgever tegenover je nieuwe werkgever

Zeg nooit slechte dingen over je ex-werkgever tijdens een sollicitatiegesprek of gewoon tijdens het werk. Dat zorgt er echt alleen maar voor dat jij overkomt als een onbetrouwbaar persoon (want: in hun ogen zul je ook zo over hen roddelen wanneer je weggaat).

Tags , ,

Hoe leg je in een sollicitatiegesprek uit waarom je ontslagen bent?

Herstructureringen, vervangingen, afdankingen, hoe je het ook noemt, je zit in ieder geval zonder job. Voor veel sollicitanten die op gesprek moeten is dit een gevreesd onderwerp.

Erken dat er leven is na het verlies van een job en neem eerst wat tijd om na te denken en jezelf terug op te laden. Wat heb je geleerd uit deze ervaring? Wat kon anders? Wat zul je nu gaan doen?

Als je terug aan het solliciteren bent, zal de vraag tijdens gesprekken onvermijdelijk zijn. Wees dus goed voorbereid. Wij reiken je hier zeven manieren aan om uit te leggen hoe en waarom je ontslagen bent.

Lieg niet

Wees bereid om rechtuit en eerlijk over je ontslag te praten. Lieg zeker niet. Als je oneerlijk bent over de oorzaak van je ontslag, zal het later wel uitkomen. De werkgever kan bijvoorbeeld je referenties checken. Liegen over je ontslag kan je je job kosten. Wees kort maar duidelijk, toon dat je iets uit het voorval geleerd hebt en wat je wilt doen om te veranderen. Toon ook aan wat je wel bereikt hebt en hoe je je bijdrage kunt leveren aan je nieuwe werkgever.

Juiste job, verkeerde baas

Als je ontslagen bent doordat je niet verstond met je nieuwe baas of doordat je er een andere mening op nahield, erken dan het feit dat het gewoonweg niet klikte. Geef referenties op van vorige bazen en collega’s waar het wél mee klikte.
Vertel bijvoorbeeld dat je baas en jij heel verschillende manieren van werken hadden. Doe ook uit de doeken wat je manier van werken dan wel precies inhoudt. Zeg zeker geen slechte dingen over je ex-baas. De meeste mensen hebben ooit wel een moeilijke baas gehad en zullen hier zeker begrip voor kunnen opbrengen.

Verandering van strategie

Vertel dat er een verandering van de bedrijfsstrategie was waar je niet helemaal mee akkoord ging en weid dan uit over wat je eruit geleerd hebt. Zeg iets als: “na de fusie had mijn nieuwe baas een heel andere strategie in gedachten voor onze afdeling. Ik kon me daar niet helemaal in vinden. Nu ik erop terugkijk, vind ik dat ik sneller de voordelen van deze strategie had moeten zien en manieren had moeten vinden om het te ondersteunen.” Vertel geen slechte dingen over je oude werkgever. Ieder bedrijf zal ooit veranderen. Toon dat jij bereid bent je aan te passen aan veranderingen.

Gebrek aan vaardigheden

Als je een ruimer takenpakket toebedeeld krijgt, maar niet alle taken onder de knie hebt, is het tijd om de nodige vaardigheden aan te leren. Als je de nieuwe technologieën nog niet omarmd hebt, gebruik je vrije tijd dan om computerlessen te nemen. Veel bedrijven bieden zelf cursussen en opleidingen aan om hun personeel verder te specialiseren. Werk dus aan je vaardigheden en toon je potentiële werkgever wat je allemaal geleerd hebt.

Slechte beoordeling

Als je meerdere slechte beoordelingen kreeg bij je ex-werkgever, moet je zeker weten waarom. Misschien kun je je oude baas terugbellen en om advies vragen? Of spreek eens af met een oude collega en vraag aan hem/haar waaraan je moet werken. Vraag om hun eerlijke mening. Wees niet defensief maar luister goed.

Beging je meerdere keren flaters, was je niet grondig genoeg in je rapporten of miste je je verkoopsquota’s, denk dan eens na over wat je had kunnen doen om het te verbeteren. Misschien besef je nu wel dat die job niets voor je is. Leg de

Misdaden of oneerlijkheid

Als de reden voor je ontslag ernstiger was, zoals misbruik van het geld uit de bedrijfskas, ongewenste intimiteiten, alcohol- of drugsmisbruik op de werkvloer of het vervalsen van bedrijfsinformatie, moet je accepteren dat veel bedrijven niet staan te springen om je in te huren. Wat de reden ook mag zijn, wees altijd eerlijk, zeg wat je te zeggen hebt en focus je op wat je wel goed hebt gedaan op je werk.

Referenties

In een ideale situatie zou je ex-werkgever ermee akkoord gaan je alleen de feiten te geven, de periode waarin je voor het bedrijf gewerkt hebt en de functies die je uitoefende. Vraag aan andere ex-collega’s of leidinggevenden die je positief zullen beoordelen of je hen als referentie kan gebruiken.

Tags , , , , , ,

Hoe moet je iemand ontslaan?

Iemand vertellen dat hij zijn job kwijt is, is allesbehalve een prettige taak. Je kan verbloemende uitdrukkingen gebruiken zoals “We zullen je moeten laten gaan.” Maar hoe je het ook verwoordt, hoe je het ook draait of keert, de werknemer moet opkrassen en vindt dat vaak niet leuk. Dit artikel kan je helpen de juiste overwegingen te maken bij het ontslaan van een medewerker.

Ontslag als laatste redmiddel

Ga progressief te werk en kondig een eventueel ontslag als maatregel voor slecht functioneren ruimschoots op voorhand aan. Zo komt het ontslag niet als een donderslag bij heldere hemel en krijgt je medewerker de kans zijn job te verdedigen door het gewenste gedrag te vertonen. Veel human resourceshandboeken raden dan ook een vaste procedure aan: mondelinge waarschuwing bij een eerste inbreuk, schriftelijk bij een tweede, schorsing bij de derde en ontslag bij de vierde inbreuk.

Wees duidelijk

Maak regelmatig duidelijk wat er wordt verwacht en op welke gronden ontslag kan steunen. Zo zorg je voor een goede verstandhouding tussen jezelf en je medewerker. Duidelijk aangeven wat je verwacht en waarom je iemand ontslaat, voorkomt ook dat overige medewerkers onzeker worden over hun eigen job wanneer een collega ontslagen wordt.

Hoe beslissen?

Niet alle ontslagbeslissingen zijn even voor de hand liggend. Als het gaat om diefstal, fysieke agressie of valsheid in geschrifte, is ontslag op staande voet vaak een onomstreden sanctie.

Maar wat met onverschillige telaatkomers, medewerkers die steevast onvriendelijk zijn tegen klanten of frequente afwezigen? In zo’n geval kan je het progressieve systeem met verwittigingen gebruiken, waarbij ontslag volgt voor de onverbeterlijke medewerker.

Erger wordt het wanneer een medewerker van diefstal of seksuele intimidatie beschuldigd wordt. Als manager kan je op zo’n beschuldiging het beste reageren door de medewerker enkele dagen betaald verlof te geven, zodat je de zaak ten gronde kan onderzoeken. Het is zonder meer fout om een vermoeden of beschuldiging meteen als correct te beschouwen en de beschuldigde te straffen (bijvoorbeeld met ontslag) zonder grondig onderzoek en bewijs.

Redenen voor ontslag

Kenmerken die eigen zijn aan de persoon mogen geen reden zijn voor ontslag. Zo mag iemand niet ontslagen worden omdat hij of zij te oud is. Geloofsovertuiging, huidskleur, afkomst, burgerlijke staat, ziekten, letsels of een handicap en geslacht mogen niet in overweging worden genomen bij zowel het aanwerven als het ontslaan van medewerkers. Uiteraard kan een of meerdere van deze kenmerken wel in aanmerking worden genomen als het al dan niet aanwezig zijn van het kenmerk de jobuitoefening bemoeilijkt of belet.

Algemene tips

Ontsla respectvol

Maak je beslissing niet en plein public bekend. Geef uitleg over je ontslagbeslissing. Zorg ervoor dat je medewerker het bedrijf respectvol kan verlaten: voldoende tijd en niet buitengezet door twee veiligheidsagenten.

Kies het juiste moment

Wees tactvol in het kiezen van het juiste moment om je beslissing bekend te maken. Uit onderzoek is gebleken dat maandag de meest aangewezen dag is om een ontslagbeslissing bekend te maken.

Zorg voor een getuige en schriftelijke documenten

Vraag iemand van de personeelsdienst aanwezig te zijn. Dat is meestal ook nodig om het ontslag administratief te verwerken. Zorg voor schriftelijke documenten van de ontslagprocedure en de eventuele verwittigingprocedure die eraan voorafging.

Vraag raad aan een jurist

Werknemers zijn onderhevig aan en worden beschermd door uiteenlopende wetten en persoonsspecifieke regelingen. Vraag raad aan een expert ter zake om de ontslagbeslissing op een legaal correcte manier af te handelen.

Tags ,