Tag

Pesten en mobbing op het werk

Steeds vaker halen pesterijen op het werk de media. En dat hoeft niet te verwonderen, want er wordt ook steeds meer gepest op het werk. Pesterijen op het werk worden vaak omschreven met de term ‘mobbing’.

Mobbing: pesten op het werk

Pesterijen op het werk zijn handelingen waardoor een werknemer niet meer normaal kan functioneren op het werk en zijn handelingen niet meer kan uitvoeren zoals het moet. De werknemer wordt lastiggevallen, psychisch of fysisch, of bedreigd of aangevallen. Bij mobbing gaat het om meerdere personen die het op een collega gemunt hebben.

Gevolgen van mobbing

Mobbing of pesten op het werk is altijd ernstig te nemen. De volgende problemen kunnen eruit voortvloeien: angst, isolatie van het slachtoffer, lichamelijke klachten, wanhoop, zelfmoord,…

Taak van de werkgever

Het is belangrijk dat een werkgever tijdig ingrijpt en het probleem erkent. Hij kan het slachtoffer de nodige informatie bezorgen over de mogelijkheden tot bescherming en nader onderzoek.  Hij kan ook voorlichting geven aan de werknemers en andere betrokkenen.

Eventueel kan de werkgever een preventieadviseur inschakelen, die een beter zicht heeft op het probleem en hoe het te voorkomen is.

Tags , ,

Wat als je gepest wordt op het werk?

Pestgedrag wordt meestal verbonden met de middelbare school. Toch zijn er ook veel volwassenen die op het werk gepest worden. Maar waar kinderen en tieners nog vaak hun vuisten gebruiken, wordt er op de werkvloer vooral gepest met behulp van woorden.

Een pestkop op het werk kan je baas of je collega zijn. Onthoud vooral dat het niemands recht is je slecht te laten voelen  op het werk.  As het gedrag echt te ver gaat, kan je het best melden aan de HR-verantwoordelijke op je werk.

Wil je toch proberen de situatie aan te pakken voordat je het meldt, dan vind je hier enkele tips.

- Zoek een mentor, iemand die je vertrouwt, of iemand die al eens in dezelfde situatie gezeten heeft.

- Confronteer de pestkop op een professionele manier met zijn gedrag, maar alleen wanneer je je fysiek niet bedreigd voelt. Verlaag je niet tot zijn of haar niveau. Blijf zo kalm mogelijk. Roep of dreig niet, want dat zal de pestkop in veel gevallen alleen maar aanmoedigen. Huil niet en toon geen zwakheid. Dat is per slot van rekening juist wat de pestkop probeert te bereiken.

- Probeer geen mensen aan jouw kant te krijgen. Uit de manier waarop jij de situatie aanpakt kunnen je collega’s zelf hun besluit trekken.

- Laat je niet intimideren.  Je bent meer waard dan dat.

- Doe je job zo goed mogelijk. De pestkop wil dat je faalt. Wanneer je dat niet doet, zal hij of zij zich verslagen voelen.

- Verzeker je ervan dat je teamleiders  of bazen weten waaraan en hoe je werkt. Pestkoppen proberen vaak de boodschap te verspreiden dat je je werk niet goed doet. Ze zullen zelfs de kleinste overtredingen proberen te melden.

- Laat de pestkop je niet isoleren van je collega’s. Onderhoud je vriendschappen op het werk.

Tags , , ,