Tag

Wanneer kan ik vakantie nemen?

Wanneer je precies je verlofdagen mag opnemen, hangt af van de sector waarin je werkt en van je onderneming.

Soms kiezen bedrijven voor een collectief verlof en gaan alle werknemers tegelijkertijd op vakantie. Een bekend voorbeeld daarvan is het bouwverlof. De bouwsector neemt over het algemeen op hetzelfde ogenblik vakantie. In andere bedrijven kan je dan weer helemaal zelf kiezen in welke periode je graag je verlof opneemt.

Een werknemer moet doorgaans de  kans  krijgen minstens twee weken aan een stuk vakantie te nemen in de periode tussen 1 mei en 31 oktober. Voor wie nog geen 18 jaar oud is, bedraagt deze periode drie weken.

In veel bedrijven genieten werknemers met schoolplichtige kinderen voorrang voor de periodes waarin de schoolvakanties vallen. Wil je je vakantie niet opnemen in de gangbare zomerperiode, dan wordt er rekening gehouden met de drukte in het bedrijf.

Tags , , ,

Verschillende soorten verlof: een overzicht

In België heeft iedere werknemer recht op minstens 20 dagen vakantie. Maar er bestaan nog een heleboel andere soorten verlof, die je in bepaalde situaties of bepaalde periodes van je leven kan opnemen. Hier vind je een overzicht.

Klein verlet

Klein verlet is het verlof dat je mag opnemen voor bepaalde grote gebeurtenissen in je leven. Je mag dan een of meerdere dagen verlof nemen. Het gaat om gebeurtenissen als je trouwdag of de trouwdag van een naast familielid, een overlijden in je familie, het vormsel van je kind… Ook speciale gevallen zoals oproeping door een rechtbank of bijzitter zijn bij verkiezingen vallen onder het klein verlet.

Tijdkrediet

Tijdkrediet betekent eigenlijk dat je je werk tijdelijk kan stopzetten of verminderen zonder dat je ontslag moet nemen of krijgt. Je kan tijdkrediet opnemen als bijvoorbeeld de combinatie van je werk en je privéleven even te zwaar wordt, als je terug wilt gaan studeren of een jaar op reis wilt. In de privésector is tijdkrediet een recht.

Moederschapsverlof

Moederschapsverlof staat voor de combinatie van zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Dit verlof duurt 15 weken of 17 als je in verwachting bent van een meerling. Voor de bevalling kan je 6 weken opnemen (8 weken bij een meerling), erna 9 (11 bij een meerling).

Vaderschapsverlof

Vaders kunnen vaderschapsverlof opnemen om tijd door te brengen met hun pasgeboren kindje. Als vader krijg je bij de geboorte van je kind recht op 10 dagen verlof, die je niet achtereenvolgens hoeft op te nemen. Je mag de dagen spreiden over een periode van 4 maanden.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof neem je op voor de opvoeding van je kinderen. Alle vaders en moeders die tewerkgesteld zijn in de privésector komen in aanmerking voor ouderschapsverlof, net als vastbenoemd en contractueel personeel van de meeste overheden. Je kan het verlof opnemen tot voor de 12de verjaardag van je kind, op voorwaarde dat je tijdens de 15 maanden voor de aanvraag van het ouderschapsverlof in dienst was van je huidige werkgever.

Adoptieverlof

De naam zegt het zelf al, adoptieverlof kan je opnemen als je een kindje wilt adopteren. Alle werknemers in België hebben in dat geval recht op verlof. Dit duurt maximum zes weken als het kindje nog geen 3 jaar oud is bij de aanvang van het verlof en maximum 4 weken als het kindje ouder is.

Pleegzorgverlof

Pleegzorgverlof is het verlof dat pleegouders kunnen opnemen voor gebeurtenissen die verband houden met de pleegzorgsituatie, bijvoorbeeld als ze een zitting bij de gerechtelijke of administratieve autoriteiten moeten bijwonen, bij contacten met de ouders van het pleegkind of met de dienst voor pleegzorg.

Zorgverlof

Zorgverlof kan je opnemen om gezins- of familieleden die ernstig ziek zijn te verzorgen en bij te staan. Je kan zorgverlof opnemen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden. Deze kunnen elkaar opvolgen. De totale duur voor voltijds verlof is beperkt tot 12 maanden, bij halftijds verlof tot 24 maanden.

Palliatief verlof

Palliatief verlof  is verlof dat werknemers mogen opnemen om personen te verzorgen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte. Deze moeten geen verwanten zijn van de werknemer. Alle werknemers hebben recht op dit soort verlof. Je kan gedurende een maand palliatief verlof opnemen, dit kan je wel nog eens verlengen met een maand.

Betaald educatief verlof

Wie naast zijn job nog een opleiding volgt, heeft vaak tijd nodig om de lessen te volgen, examens af te leggen en te studeren. Werknemers uit de privésector kunnen als ze een erkende opleiding volgen dus betaald educatief verlof aanvragen met behoud van hun loon. Voor elke lesperiode van 50 minuten krijgt de werknemer recht op een uur educatief verlof.

Verlof om dwingende redenen

Verlof om dwingende redenen kan je opnemen als je afwezig moet zijn om een aantal onvoorziene zaken te regelen, bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval of opname van een persoon die met je samenwoont of aanverwanten in de eerste graad die niet met je samenwonen. Je kan het ook opnemen bij ernstige materiële schade, zoals bij een brand of overstroming of bij een oproep om te verschijnen voor een hoorzitting.

Tags ,

Hoe je je kantoor moet achterlaten tijdens de vakantie

Het is al moeilijk om tijd te vinden om een vakantie te plannen laat staan om vakantie te nemen. Of toch niet?

Niemand is onmisbaar. Wanneer je de enige bent die weet hoe je iets moet doen of als enige over iets mag beslissen, kan je je carrière in de weg staan. Je collega’s zullen je zien als een controlefreak die niet kan delegeren of niet efficiënt kan omgaan met zijn tijd.

Het is echt wel mogelijk om vakantie te nemen. Je moet alleen alles op voorhand plannen en je er ook aan houden.

Tref voorbereidingen

Plan op voorhand

Bekijk je toekomstige projecten en deadlines en zorg dat je op schema zit. Doe zoveel mogelijk dingen op voorhand en bouw wat voorsprong op, zodat je gewapend bent tegen onverwachte vertragingen. Wanneer je goed voorbereid bent, zal je het gemakkelijker vinden om het kantoor te verlaten.

Organiseer

Maak mapjes aan met daarop ‘dringend’, ‘terugbellen’, ‘te bekijken’, en ‘te lezen’, zodat om het even wie je post kan sorteren. Door deze mapjes centraal op je bureau te leggen zal je de papieren mooi geordend terugvinden. Je zult terugkeren naar een georganiseerd bureau.

Delegeer

Bepaal op voorhand wie je verantwoordelijken zal overnemen, informeer de persoon in kwestie en verzeker je er van dat hij het begrijpt.

Breng klanten op de hoogte

Breng je klanten op de hoogte van je reisplannen. Een persoonlijke aanpak is belangrijk. Stel je auto reply van je e-mail in met contactgegevens voor tijdens je afwezigheid en doe hetzelfde met je voicemail.

Koop tijd

Programmeer je voicemail als of je een dag weg bent en pas de dag nadien kan antwoorden, als dat mogelijk is. Op die manier heb je nog een hele dag om dringende zaken af te werken.

Neem de druk weg

Deel in

Gebruik dezelfde ijver en doelmatigheid op vakantie als op je werk. Fixeer je gedachten op zon en plezier. Wanneer je toch aan je werk begint te denken, verdring dat dan. Gebruik je vakantie niet om je zorgen te maken over je werk.

Vermijd ‘schermen’

Zet je gsm af, laat de pda en laptop thuis en weersta de verleiding om in te loggen in je hotel. Vermijd kranten en televisiejournaals als het je doet denken aan de je werk. Je doet jezelf of je werknemers geen plezier wanneer je ‘half’ op vakantie bent. Maak je geen zorgen om je werk en relax.

Voorzie een noodnummer

Laat een nummer achter waarop je bereikbaar bent, maar maak duidelijk dat het alleen voor noodgevallen is. Laat je niet verleiden om dagelijks gebeld te worden, want op die manier is de verleiding zeer groot om een deel van je vakantie aan je werk te spenderen.

Terugkomst op de werkvloer

Blijf rustig

Praat rustig met je collega’s, ga lunchen en voorkom dat je tijdens de eerste dag al terug onder stress staat.

Neem een presentje mee

Breng iets mee voor de mensen die je verantwoordelijkheden en taken hebben overgenomen tijdens je afwezigheid. Kies voor chocolade of andere lekkernijen van je reisbestemming en koop geen individuele cadeautjes. Op die manier zullen ze je een attente leider vinden.

Organiseer je tijd

Heb er vertrouwen in dat je collega’s je mapjessysteem juist gebruikt hebben en weersta de verleiding om alles te bekijken. Onderneem actie en begin met de dringende zaken. Check ook even je voicemailboodschappen en e-mails alvorens te beginnen.

Ze redden het zonder jou ook wel

Door vakantie te nemen ontspan je en kan je achteraf weer voluit gaan. Stop met denken dat alles fout zal lopen zonder jou. Wie zijn afwezigheid goed voorbereidt, kan zonder al te veel problemen en chaos de draad weer opnemen.

Tags , , ,