Tag

“Waarom wil je hier werken?”

“Waarom wil je hier werken?” is een vraag die vaak terugkomt in sollicitatiegesprekken. Als je aan het solliciteren bent, heb je die vraag vast en zeker al eens gehoord. En vaak een vraag die niet voorbereide sollicitanten met een mond vol tanden doet staan.

Denk er altijd aan dat je het antwoord op deze vraag steeds kan aanpassen aan de omstandigheden en de specifieke job waar je voor solliciteert.

Hier vind je alvast een paar voorbeelden van antwoorden:

- Ik wil deze job graag omdat hij volledig afgestemd lijkt op mijn competenties. Zoals ik eerder al zei heb ik op (voorbeeld van een vorige job) al veel verwezenlijkt. Ook heb ik het gevoel dat ik in een geweldig team zal terechtkomen.

- Niet alleen is dit een geweldige kans, maar ook is dit bedrijf een plaats waar mijn kwalificaties het verschil kunnen maken. Deze job houdt de uitdaging in die ik nodig heb.

- Ik heb begrijpen dat dit een groeiende bedrijf is. Op jullie website heb ik gelezen dat jullie verschillende nieuwe producten gaan  lanceren. Van die groei zou ik graag deel uitmaken.

- Het lijkt me een erg stimulerende job waarin ik zowel mijn creatieve vaardigheden als mijn analytische vaardigheden volledig kan ontplooien.

Het is belangrijk dat je in je antwoord zowel de nadruk legt op je eigen kwaliteiten als op de goede eigenschappen van het bedrijf waarbij je solliciteert. Het is de bedoeling dat je met je antwoord laat zien dat je hebt nagedacht. Het is de bedoeling dat je aantoont dat je je cv niet zomaar naar een willekeurig bedrijf hebt gestuurd.

Enige research voor je gesprek zal dus zeker van pas komen bij het beantwoorden van deze vraag. Probeer op voorhand al twee of drie redenen te bedenken waarom je juist voor dit bedrijf wilt werken. Pluis de website uit en gebruik de informatie die je er vindt zeker in je gesprek. Ook kan je best op voorhand twee redenen bedenken waarom deze job goed past bij jouw vaardigheden, sterke punten, ervaring en achtergrond.

Er bestaan geen goede en geen slechte antwoorden op deze vraag. Je antwoord moet gewoon aantonen dat je hebt nagedacht over wat je wilt en weet bij wat voor bedrijf je terecht gaat komen.

Tags , , ,

“Wat zijn je sterke en zwakke kanten?”

In een sollicitatiegesprek krijg je vaak te maken met moeilijke vragen. Een van die vragen is “wat zijn je sterke en wat zijn je zwakke kanten?” Hier lees je hoe je op die vraag een goed antwoord kunt formuleren.

We behandelen beide vragen tegelijk, niet alleen omdat ze vaak samen gesteld worden, maar ook omdat beide vragen je de kans geven je sterke punten te belichten.

Denk hier maar eens over na: de zwakke punten van veel mensen zijn vaak hun sterke punten tot in het extreme uitvergroot. Stel dat je erg analytisch aangelegd bent. Dat zal in de meeste gevallen een sterkte zijn. Maar ook analytisch zijn kan een keerzijde hebben. Zo kun je bijvoorbeeld erg traag beslissingen nemen omdat je alle feiten en details op voorhand wilt kennen.

Op die manier kun je ook het antwoord op de vraag “wat zijn je zwakke kanten?” in je voordeel uitspelen. In plaats van te zeggen “ik neem erg traag beslissingen”, kun je ook zeggen “ik ben een perfectionist en moet mezelf er vaak aan herinneren dat niet iedereen zo kwaliteitsbewust is als mij. Daarom moet ik mezelf er vaak aan herinneren dat het belangrijker is een snelle beslissing te nemen dan een perfecte.” Probeer je antwoord ook positief en werkgerelateerd te houden.

Een ander voorbeeld. Stel dat je je vaak meer door gevoelens dan door feiten laat leiden. In een sollicitatiegesprek zul je dit natuurlijk niet zeggen, zeker niet als je solliciteert voor een functie waarin je vaak moeilijke beslissingen moet nemen. Een alternatief daarvoor kan zijn: “Ik ben empatisch en houd altijd rekening met de gevoelens van anderen. Dit kan erg goed van pas komen bij het leiden van een team, maar ik moet wel weten wanneer ik gevoelens opzij moet zetten om de beste beslissing te nemen voor zowel het team als de organisatie.” Want hoe kan iemand dat nu interpreteren als een zwakheid?

De vraag “wat zijn je sterke kanten?” is makkelijker te beantwoorden. Probeer je kwaliteiten te benadrukken die je de job zullen geven. Maar als men naar je zwakke punten vraagt, neem dan een van je sterktes en toon aan hoe het een zwak punt zou kunnen worden als je er niet voldoende aandacht aan besteedt.

Bijna elk sterk punt kan een zwak punt worden. Iemand die voor stabiliteit zorgt heeft misschien wel schrik voor verandering. Iemand die erg verbaal is aangelegd zou een slechte luisteraar kunnen zijn. Deze voorbeelden moet je duidelijk niet gebruiken, maar zie je hoe altijd terug kunt vallen op je sterke kanten?

Succesvolle mensen hebben twee gemeenschappelijke eigenschappen: ze kennen hun sterktes én zwaktes en weten hoe ze die aan verschillende mensen en situaties aan moeten passen. En dat is juist wat je demonstreert door de vraag naar je zwakke kanten te beantwoorden met een sterke eigenschap. Ik ken mezelf goed en weet wanneer ik mijn sterkte aan de situatie moet aanpassen om te voorkomen dat het een zwak punt wordt. Perfectioneer deze techniek, en je kunt je sollicitatiegesprek zonder vrees aanvangen!

Tags , , ,

“Vertel eens iets over jezelf.”

In een sollicitatiegesprek kan je te maken krijgen met verschillende moeilijke vragen. Sommige vragen zul je vlot en goed kunnen beantwoorden, andere keren gaat het minder goed. Een van de moeilijkste vragen die in veel gesprekken opduikt is zonder twijfel de klassieker “Vertel eens iets over jezelf.” Want wat moet je daar precies op antwoorden?
Waarom stellen interviewers deze vraag eigenlijk? Omdat het antwoord erop meer over je verklapt dan jij op het eerste zicht zou denken. Uit het antwoord kunnen ze meer afleiden over je beoordelingsvermogen, je alertheid en je levenshouding.

Fouten

Deze vraag wordt vaak als eerste gesteld. Uit het antwoord op deze vraag kunnen andere vragen voortkomen. Doorgaans maken sollicitanten bij het beantwoorden van deze vraag fouten, die in twee groepen te verdelen zijn.

De eerste fout is te veel praten. Vaak blijven sollicitanten maar praten omdat ze nerveus zijn. Ze weten niet goed wat de interviewer precies wilt horen en blijven daarom maar doorgaan.

De tweede fout is een negatief of niet aan de job gerelateerd antwoord geven. Veel sollicitanten geven antwoorden die geen toegevoegde waarde bieden. En als je een antwoord geeft dat niet positief klinkt, kun je het ook vergeten.

Best houd je je aan de volgende twee vuistregels:

1. Oefen op voorhand met het beantwoorden van deze vraag in minder dan 20 minuten.
2. Geef alleen positieve antwoorden die iets met de job te maken hebben.

Plan

Als je dit plan volgt en je aan de twee minuten houdt, kan je eigenlijk nooit fout zitten.

1. Leven
Vanwaar kom je?
Achtergrond van je familie
Ervaringen en verwezenlijkingen

2. Opleiding
Waar? (school/scholen)
Wat? (studies)
Ervaringen en verwezenlijkingen

3. Werkervaring
Vorige werkgevers
Vorige jobs
Ervaringen en verwezenlijkingen
Verwachtingen

4. Doelen
volgende stappen
Wat wil je zeker gedaan hebben voordat je doodgaat?

Tags , , ,

Vragen die je kunt stellen in een sollicitatiegesprek

Op het einde van een sollicitatiegesprek komt meestal de vraag: “Heb je nog vragen?” Een antwoord dat veel sollicitanten geven is: “Nee, ik denk dat u alles heel goed heeft uitgelegd.” Dit is het verkeerde antwoord! Dit moment is namelijk de uitgelezen kans om te laten merken dat je inderdaad de ideale kandidaat bent.

Stel vragen. Dit is het moment bij uitstek om meer te weten te komen over het bedrijf en de functie. Baseer je vragen op de informatie die je tijdens het interview gehoord hebt. Besteed aandacht aan de aanwijzingen tijdens het sollicitatiegesprek en luister goed. Maak een lijst van vragen die je eventueel kunt stellen, minstens vier of vijf, als back-up voor wanneer je geen vragen kunt verzinnen.

Voorbeeldvragen

1. Er zijn veel bedrijven die nu moeten afslanken. Hoe komt het dat dit bedrijf wel in staat was zijn werkkrachten te behouden en er zelfs nieuwe aan te nemen? (Je hebt je research goed gedaan en kent een paar van de redenen, maar je bent nieuwsgierig naar de mening van een insider).

2. Zou u me kunnen vertellen hoe de functie in het verleden ingevuld werd? Wat zou u er graag aan willen verbeteren? (op die manier kun je de interviewer ervan overtuigen dat jij precies diegene bent naar wie hij/zij op zoek is.

3. Hoe zou u de bedrijfscultuur/sfeer in het bedrijf omschrijven? (de interviewer zal zich afvragen of jij in de sfeer van het bedrijf past. En zelf heb je ook informatie nodig om te weten te komen of dit een goede omgeving is voor jou).

4. Wat zijn de uitdagingen die ik de komende drie maanden zal tegenkomen in deze job? (de eerste 90 dagen in een nieuwe job zijn kritiek voor iedereen die pas is aangenomen).

5. Toen ik antwoord gaf op uw vraag over hoe ik met stress omga, zei u dat jullie daar vaak mee te maken krijgen. Kan u mij daar meer over vertellen? (Tijdens het gesprek wordt er naar verschillende problemen verwezen. Luister goed en stel vragen als je verduidelijking nodig hebt).

6. Mag ik u vragen wat uw achtergrond binnen dit bedrijf is? (Interviewers worden niet graag op de rooster gelegd, maar als je een vraag op een vriendelijke manier stelt, duidt dat op oprechte  interesse. Bovendien kom je misschien wel meer te weten over die persoon zijn houding ten opzichte van het bedrijf.

7. Hoe zou u uw managementstijl en contact met het personeel omschrijven? (misschien moet je hier wel tussen de lijnen gaan lezen. Probeer erachter te komen of de communicatie en de stijl van de manager overeenkomen met jouw waarden en ideeën.

8. Welke kwaliteiten acht u nodig om deze job uit te voeren? (Dit is opnieuw een kans om jezelf te verkopen en nog eens te vertellen waarom jij zo geschikt bent voor de functie en wat voor waarde je zou hebben voor het bedrijf).

9. Ik ben heel erg geïnteresseerd in deze job. Wat is de volgende stap in het aanwervingsproces? (Op deze manier kom je te weten wat de plannen van het bedrijf zijn, hoe snel ze iemand in dienst willen nemen en wat de opvolging ervan is.)

Tags , , ,

De 7 moeilijkste vragen in een sollicitatiegesprek

Daar zit je dan, zenuwachtig voor je sollicitatiegesprek, met je schoenen netjes gepoetst en je kleren netjes gestreken. Je denkt dat je goed voorbereid bent, maar is dat wel zo? Op de moeilijke vragen in een sollicitatiegesprek kun je nooit genoeg voorbereid zijn. Wij helpen je alvast een antwoord te formuleren op de 7 moeilijkste sollicitatievragen.

1. “Wat zijn je zwakke punten?”

Neem dit niet letterlijk en begin geen lange lijst op te sommen met al je zwakke punten. Kies één potentieel zwak punt uit en geef er een positieve draai aan.

Voorbeeld: “Ik hecht veel waarde aan details, wat in veel sectoren niet op prijs gesteld wordt. Maar voor deze job als boekhouder denk ik dat deze eigenschap me echt zal doen uitblinken.”

2. “Hoe zou jij dit probleem oplossen?”

Dit soort hypothetische vragen kan erg riskant zijn. Ten eerste zullen de interviewers je antwoord misschien maar niets vinden. Maar als ze het antwoord wel geweldig vinden, kan niet veel hen er van weerhouden jou die job te geven.

Voorbeeld: “Ik denk dat je de bekendheid van het product kunt vergroten door gebruik te maken van verschillende marketingstrategieën zoals reclame, direct mailing en inschakeling van de media.

3. “Waarom stopte je met je laatste job?”

Als men je deze vraag stelt, kun je best proberen alles in een zo positief mogelijk daglicht te stellen. Een sollicitatiegesprek is niet het moment om de vuile was van je vorige werkgever buiten te hangen.

Voorbeeld: “Het bedrijf paste gewoon niet goed bij mijn innovatieve en creatieve persoonlijkheid. Maar ik heb wel geleerd dat bedrijven verschillende persoonlijkheden hebben, net als mensen doen. Nu weet ik dat ik graag wil werken voor een bedrijf dat onafhankelijk denken en alternatieve methodes hoog in het vaandel draagt.”

4. “Waarom wil je hier werken?”

Als je een vraag als deze krijgt, moet je op voorhand je huiswerk goed gedaan hebben.

Voorbeeld: “Ik wil graag deel uitmaken van een bedrijf dat wereldwijd actief is en vorig meer dan 1,4 miljoen euro investeerde in onderzoek en de ontwikkeling van milieuvriendelijke processen.”

5. “Vertel eens iets over jezelf.”

Dit is het voor jou het uitgelezen moment om te schitteren, maar dat betekent niet dat je je hele levensverhaal moet vertellen. Som je positieve karaktereigenschappen en je verwezenlijkingen op waarvan jij denkt dat ze relevant zijn voor de functie waarvoor je solliciteert. Persoonlijke informatie laat je best achterwege.

Voorbeeld: “Ik ben erg creatief en inventief. Ik ben al meer dan vijf jaar sales manager en heb altijd mijn creativiteit gebruikt om unieke aanmoedigingssystemen te ontwikkelen om mijn verkopers gemotiveerd te houden. Daardoor gooide mijn sales team hoge ogen in het bedrijf.”

6. “Vertel eens iets over de slechtste baas die je ooit gehad hebt.”

Weersta aan de verleiding je frustraties uit het verleden bloot te leggen.

Voorbeeld: “Geen enkele van mijn bazen was echt verschrikkelijk, maar van de een heb ik wel al meer geleerd dan van de andere.”

7. “Wat zijn je doelen?”

Hier kun je best de doelstelling die je op je cv hebt gezet herhalen. Zeg niets over je aspiraties je eigen bedrijf op te richten of op je 40ste op pensioen te gaan.

Voorbeeld: “Ik zou graag een functie vinden als burgerlijk ingenieur binnen een nationaal bedrijf dat zich richt op retailontwikkeling. Het liefst zou ik werken voor een jong bedrijf zoals het deze. Zo kan ik onderaan de ladder beginnen en mijn voordeel halen uit alle voordelen die zo’n bedrijf te bieden heeft.”

Tags , , , ,

De juiste vragen stellen tijdens een sollicitatiegesprek

Vragen stellen tijdens een sollicitatiegesprek geeft blijk van interesse in het bedrijf en de functie. Bovendien helpt het je om je te onderscheiden van de concurrentie. Maar waarover kan je nu het best vragen stellen? We zetten enkele interessante thema’s voor je op een rij…

Het bedrijf

Hoe ziet u de toekomst van het bedrijf?
Welke zijn de belangrijkste troeven van het bedrijf?
Wat kan u mij vertellen over uw nieuwe productlijn?
Ik heb gehoord dat het bedrijf uitbreidingsplannen heeft, zou u mij hier wat meer over kunnen vertellen?
Hoe hoog schat u uw concurrenten in?
Welke successen heeft het bedrijf de laatste jaren zoal geboekt?

De functie

Wat zouden mijn belangrijkste verantwoordelijkheden zijn?
Aan hoeveel mensen zou ik leiding geven en aan wie dan precies?
Wie zou mijn leidinggevende zijn?
Worden er trainingen gegeven bij de introductie van een nieuw product?
Kunt u een beschrijving geven van een typische werkdag?
Wat is er gebeurd met de vorige werknemer die deze functie bekleedde? Heeft hij/ zij promotie gemaakt?
Hoe zit het met de doorgroeimogelijkheden?
Wat zou mijn eerste project zijn?
Wat voor opleiding krijg ik binnen het bedrijf?
Over welke middelen zal ik kunnen beschikken om mijn werk te doen?
Moet ik veel reizen voor deze functie?
Verwacht u dat ik veel zal moeten overwerken?
Hoe past deze functie in de organisatiestructuur van het bedrijf?
Welke resultaten verwacht u van mij en op welke termijn?
Moeten er veranderingen worden doorgevoerd in de bestaande werkwijze? Zo ja, welke?
Hoe en hoe vaak gebeurt er een evaluatie van het werk?

De volgende stappen

Vergeet op het einde van het sollicitatiegesprek niet te vragen wat de volgende stappen zijn in het selectieproces.

Eens het aanbod binnen is

Eens je een aanbod hebt gekregen, kan je overschakelen op vragen over het salaris en de voorwaarden die de job met zich meebrengt:

Wat zijn de loonvoorwaarden voor deze functie?
Is het mogelijk om in de toekomst voor een ander filiaal te gaan werken?
Kan ik gebruik maken van een GSM/laptop/wagen van het bedrijf?
Zijn de werkuren vast of flexibel?
Waar zou mijn werkplek precies zijn? Zou ik deze eventueel eens kunnen zien?

Tags , , ,

Steel de show tijdens een sollicitatiegesprek

Breekt het zweet je al uit bij de gedachte aan een sollicitatiegesprek? Geen zorgen, je staat niet alleen! Met onze tips wordt solliciteren een fluitje van een cent.

Oefening baart kunst

Een goede voorbereiding geeft je zelfvertrouwen een boost en zorgt ervoor dat je minder nerveus bent. Experts raden aan om minstens drie uur te werken voor elk interview.

Bedenk antwoorden op vaak gestelde vragen en oefen deze luidop in.
Informeer je grondig over het bedrijf waar je gaat solliciteren
Verzin zelf enkele vragen voor de interviewer. Zo toon je dat je echt geïnteresseerd bent in het bedrijf en de functie.
Zorg dat je precies weet waar je moet zijn en hoe lang je er over doet om er te geraken. Laatkomers maken geen goede indruk.

Vaak gestelde vragen

Elk sollicitatiegesprek is anders, maar toch zal je merken dat enkele vragen telkens weer terugkomen.

Vertel eens wat meer over jezelf

Deze klassieker is de vrees van elke werkzoekende. Dit verzoek komt doorgaans voor in het begin van het interview. Je antwoord is dus heel belangrijk om een goede eerste indruk achter te laten.

De beste voorbereiding op deze vraag is het uit het hoofd leren van een korte reclamespot over jezelf.
Maak je antwoord niet te lang. Eén à twee minuten is ruimschoots voldoende.
Trek de aandacht van de werkgever met een statement over jezelf en ondersteun dit statement vervolgens met feiten.
Concentreer je op je sterke punten.
Je mag best vertellen over hobby’s en vrije tijd, maar focus vooral op zaken die relevant zijn voor de job waarvoor je solliciteert.

Waar denk je over vijf jaar te zijn?

Maak een opsomming van realistische doelstellingen op korte termijn. Leg vervolgens uit hoe de functie die je wilt hebben, zal bijdragen tot het bereiken van deze doelen. Probeer ambitieus over te komen, maar overschrijd de dunne lijn tussen zelfzekerheid en arrogantie niet.

Wat zijn je sterke/ zwakke punten?

Bedenk een viertal sterke punten van jezelf en argumenteer met specifieke voorbeelden. Kies bij voorkeur voor eigenschappen die relevant zijn voor de functie. Enkele goede voorbeelden zijn teamspirit, leiderschap, stiptheid, ordelijkheid en ondernemingszin. Vermeld één zwak punt van jezelf, maar buig dit om in iets positiefs. Zeg bijvoorbeeld: “Ik heb nog nooit met dat boekhoudprogramma gewerkt, maar ik heb al wel ervaring met gelijkaardige software en ik leer snel bij.”

Waarom zou ik jou aannemen en niet iemand anders?

Ook als deze vraag niet gesteld wordt, is het belangrijk om ze toch te beantwoorden. Vertel iets ongewoons of unieks over jezelf, waardoor de interviewer zich jou herinnert.

Zijn er nog vragen?

Dit is je kans om je te profileren en te onderscheiden van andere sollicitanten. Verkoop jezelf door vragen te stellen over het werk, het takenpakket en de functie. Eens je een aanbod hebt gekregen, kan je overgaan tot meer gedurfde vragen over het salaris en de voorwaarden.

Tags , , , ,

Hoe reageren op de meest gestelde sollicitatievragen?

Een job krijg je niet zomaar. Voordat je ergens kan beginnen moet je eerst een zenuwslopend proces doorlopen: het sollicitatiegesprek. Meestal verschillen gesprekken van keer tot keer maar toch zijn er enkele principes en vragen die steeds terugkeren. Wij zetten die vragen even op een rijtje en geven meteen mogelijke -graag gehoorde- antwoorden.

Welke vragen kan je zoal verwachten?

Over het algemeen kunnen ze je twee soorten vragen stellen. Aan de ene kant spreken we over vragen in de stijl van “Je ziet dat een collega dingen steelt. Hoe zou je in deze omstandigheid reageren?” Op dit soort vragen ga je natuurlijk een antwoord geven dat bekt, met andere woorden, je verzint een reactie die de interviewer wil horen. In feite geven deze vragen meestal geen realistisch beeld van de geïnterviewde.

Aan de andere kant kunnen vragen over het verleden opduiken. Wees niet ongerust, hiermee wordt enkel een beeld geschetst over hoe jij in het verleden problemen opgelost hebt. De interviewer heeft zo een nauwkeuriger beeld van je omdat hij weet hoe jij zaken in het verleden aangepakt hebt.

Goed of fout

Uiteraard bestaan er geen juiste of foute antwoorden tijdens zo’n gesprek. Maar natuurlijk zijn er een aantal zaken die de interviewer graag zou horen. We geven je een paar voorbeelden:

Wat zijn je negatieve punten?

“Ik ga soms volledig op in een project omdat ik wil dat het slaagt” of “Ik ben soms te streng voor mezelf en anderen, vooral als zij hun deel van de opdracht niet doen” zullen zeker in de smaak vallen.

Waarom ben je weggegaan bij je vorige werkgever?

Je kan vermelden dat het bedrijf in een doodlopend straatje zat en er voor jou geen mogelijkheden meer waren. “Ideeën werden niet vriendelijk onthaald maar eerder afgekaatst” scoort ook goed. Stel je vorige werkgever niet in een slecht daglicht, want dat kan je wel eens het zuur opbreken.

Voorbeeldvragen

Stellen ze echter vragen die beginnen met “geef eens een voorbeeld van toen je…”? Denk dan even rustig na over hoe je de situatie gaat verwoorden. Zeg niet het eerste het beste wat in je opkomt, maar blijf wel eerlijk en zorg ervoor dat je antwoorden in de lijn liggen met de job waarvoor je solliciteert. Als je nieuwe job vereist dat je vaak naar het buitenland reist, verkondig dan niet dat je een huismus bent.

Je weet natuurlijk niet welke vragen je zal krijgen, maar bereid het interview enigszins voor. Schrijf voor jezelf op wat je waar gedaan hebt, wanneer je begonnen en gestopt bent enzovoort. Denk rustig na over de antwoorden en spreek duidelijk en beredeneerd. Toon niet dat je stress hebt maar kom kalm over.

Tags , , ,