Tag

Kan jij je eigen baas zijn?

Wie zou er nu niet graag zijn eigen werkuren bepalen? Zijn eigen vakantiedagen? Veel mensen verlangen ernaar, en er worden dan ook jaarlijks duizenden zelfstandige zaken gestart. Helaas gaan er hier ook honderden van failliet.
Heb jij ook dat brandende verlangen om zelf een zaak te starten? Maar weet je niet goed of jij wel het type persoon hiervoor bent? Neem dan vijf minuutjes vrij om deze quiz te houden met jezelf.

Kan jij iets zelfstandig starten?

Jij zal je eigen baas moeten zijn. Het zal ook jij zijn, en niemand anders, die heel de zaak moet beheren en managen. Je kan niet meer rekenen op andere mensen om je zaak te leiden.

Durf je de financiële risico’s aan?

Een bedrijf heeft zijn ups en downs. Jij zal degene zijn die hiervan invloed ondervindt inzake je loon. Je bedrijf komt in de eerste plaats, want voor jij je loon krijgt, moeten eerst alle andere kosten betaald worden.

Heb jij goede bedrijfskennis en capaciteit?

Het doel is om klanten aan te trekken. Hiervoor moet heel de organisatie goed draaien: marketing, boekhouding, klantenservice, … .

Wat heb je er voor over?

Bij het opstarten van je bedrijf zal je veel en laat moeten werken. Dit kan oplopen tot 12 uur per dag, soms zes of zeven dagen per week.

Kan jij goede beslissingen maken?

Dit is iets dat een zelfstandige steeds zal moeten doen: onder druk snelle maar goede beslissingen maken. Eenmaal je de beslissing hebt gemaakt, moet je hier ook op voortbouwen.

Hoe ga je om met de isolatie?

Eenmaal je begonnen bent, zou je het respect, de collegialiteit en de vriendschappelijkheid van je medewerkers wel eens kunnen missen. Nu sta je er helemaal alleen voor. Dit is de reden waarom vele mensen uiteindelijk opgeven, dus het is wel de moeite waard om hier eens over na te denken.

Kan je twee of drie jaar zonder inkomen?

Je beginnend bedrijf heeft geld nodig om uit te groeien. Er is dus een plan nodig om te kunnen leven zonder een vast of normaal inkomen.

Hoe zal je bedrijf je gezinsleven beïnvloeden?

Het is moeilijk om je bedrijf samen met je familie of gezin te combineren. Je moet er zeker rekening mee houden dat daa voor een soort balans moet worden opgemaakt. Naast de tijd, is er ook het financieel aspect. In het begin zal je een lagere standaard moeten aanhouden om van te kunnen leven. Dit kan een grote ommekeer zijn, hoewel deze natuurlijk op lange termijn kan zorgen voor een veel hogere levensstandaard, eenmaal je bedrijf gegroeid is.

Tags , , ,

Hoe word je zelfstandige in bijberoep?

Wil je graag naast je dagdagelijkse job op zelfstandige basis een ander beroep uitoefenen? Of wil je graag zelfstandige worden, maar vind je de onzekerheid maar niets? Zelfstandige in bijberoep ben je als je naast je zelfstandige activiteit ook een andere beroepsactiviteit (hoofberoep) uitoefent.

Voorwaarden

Je moet in je activiteit als werknemer minstens een halftijdse job uitoefenen. Dat betekent dat je de helft van het aantal werkuren moet presteren van een voltijds werknemer in dezelfde sector.
Als je tewerkgesteld bent in het onderwijs, moet je meer dan halftijds presteren. Je moet dan minstens 6/10 van een normaal lessenrooster voor je rekening nemen.
Als je in de openbare sector werkt, moet je een job uitoefenen die zich minstens over 200 dagen of acht maanden uitstrekt.

Sociale zekerheid

Zelfstandigen in bijberoep hebben bepaalde verplichtingen ten aanzien van de sociale zekerheid. Zij moeten zich aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds, daar bewijzen dat je een hoofdactiviteit uitvoert, sociale bijdragen betalen en je aansluiten bij een mutualiteit.

Binnen de 90 dagen na het begin van je werk als zelfstandige moet je je aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen. Als je dat niet doet, krijg je eerst een aanmaning. Daarna word je automatisch lid gemaakt van de Nationale Hulpkas van het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen).

Als je binnen het jaar besluit te stoppen als zelfstandige, kun je bij de stopzetting het RSVZ vragen de bijdragen volledig of gedeeltelijk terug te betalen.

Normaal gezien betaal je als zelfstandige bijdragen op je netto-inkomen als zelfstandige drie jaar voordien. Maar aangezien beginnende zelfstandigen geen drie jaar kunnen teruggaan, betalen zijn minimumbijdragen per kwartaal. Die worden later aangepast naargelang hun inkomen.

Belastingen

Zelfstandigen in bijberoep moeten regelmatig hun BTW aangeven en de verschuldigde BTWbetalen. Als de inkomsten onder een bepaald bedrag blijven, krijg je een vrijstelling van de btw-betaling. In dat geval mag je ook geen btw meer aftrekken.

Voor de berekening van je belastingen telt men de inkomsten van je hoofd- en je bijberoep bij elkaar op. Zelfstandigen moeten ieder jaar voorafbetalingen doen, op basis van de inkomsten van je bijberoep.

Ontslag

Als je ontslagen wordt als loontrekkende mag je in bepaalde gevallen je bijberoep als zelfstandige blijven uitoefenen, maar enkel onder bepaalde voorwaarden. Werkte je drie maanden voor je ontslag als als zelfstandige in bijberoep, dan is er niets aan de hand. Met de berekening van je werkloosheidsuitkering moet je rekening houden met de inkomsten als zelfstandige in bijberoep.

Boekhouding

Zelfstandigen in bijberoep moeten een eigen boekhouding bijhouden, afhankelijk van de omzet en de ondernemingsvorm.

Tags , ,