Verschillende soorten verlof: een overzicht

In België heeft iedere werknemer recht op minstens 20 dagen vakantie. Maar er bestaan nog een heleboel andere soorten verlof, die je in bepaalde situaties of bepaalde periodes van je leven kan opnemen. Hier vind je een overzicht.

Klein verlet

Klein verlet is het verlof dat je mag opnemen voor bepaalde grote gebeurtenissen in je leven. Je mag dan een of meerdere dagen verlof nemen. Het gaat om gebeurtenissen als je trouwdag of de trouwdag van een naast familielid, een overlijden in je familie, het vormsel van je kind… Ook speciale gevallen zoals oproeping door een rechtbank of bijzitter zijn bij verkiezingen vallen onder het klein verlet.

Tijdkrediet

Tijdkrediet betekent eigenlijk dat je je werk tijdelijk kan stopzetten of verminderen zonder dat je ontslag moet nemen of krijgt. Je kan tijdkrediet opnemen als bijvoorbeeld de combinatie van je werk en je privéleven even te zwaar wordt, als je terug wilt gaan studeren of een jaar op reis wilt. In de privésector is tijdkrediet een recht.

Moederschapsverlof

Moederschapsverlof staat voor de combinatie van zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Dit verlof duurt 15 weken of 17 als je in verwachting bent van een meerling. Voor de bevalling kan je 6 weken opnemen (8 weken bij een meerling), erna 9 (11 bij een meerling).

Vaderschapsverlof

Vaders kunnen vaderschapsverlof opnemen om tijd door te brengen met hun pasgeboren kindje. Als vader krijg je bij de geboorte van je kind recht op 10 dagen verlof, die je niet achtereenvolgens hoeft op te nemen. Je mag de dagen spreiden over een periode van 4 maanden.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof neem je op voor de opvoeding van je kinderen. Alle vaders en moeders die tewerkgesteld zijn in de privésector komen in aanmerking voor ouderschapsverlof, net als vastbenoemd en contractueel personeel van de meeste overheden. Je kan het verlof opnemen tot voor de 12de verjaardag van je kind, op voorwaarde dat je tijdens de 15 maanden voor de aanvraag van het ouderschapsverlof in dienst was van je huidige werkgever.

Adoptieverlof

De naam zegt het zelf al, adoptieverlof kan je opnemen als je een kindje wilt adopteren. Alle werknemers in België hebben in dat geval recht op verlof. Dit duurt maximum zes weken als het kindje nog geen 3 jaar oud is bij de aanvang van het verlof en maximum 4 weken als het kindje ouder is.

Pleegzorgverlof

Pleegzorgverlof is het verlof dat pleegouders kunnen opnemen voor gebeurtenissen die verband houden met de pleegzorgsituatie, bijvoorbeeld als ze een zitting bij de gerechtelijke of administratieve autoriteiten moeten bijwonen, bij contacten met de ouders van het pleegkind of met de dienst voor pleegzorg.

Zorgverlof

Zorgverlof kan je opnemen om gezins- of familieleden die ernstig ziek zijn te verzorgen en bij te staan. Je kan zorgverlof opnemen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden. Deze kunnen elkaar opvolgen. De totale duur voor voltijds verlof is beperkt tot 12 maanden, bij halftijds verlof tot 24 maanden.

Palliatief verlof

Palliatief verlof  is verlof dat werknemers mogen opnemen om personen te verzorgen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte. Deze moeten geen verwanten zijn van de werknemer. Alle werknemers hebben recht op dit soort verlof. Je kan gedurende een maand palliatief verlof opnemen, dit kan je wel nog eens verlengen met een maand.

Betaald educatief verlof

Wie naast zijn job nog een opleiding volgt, heeft vaak tijd nodig om de lessen te volgen, examens af te leggen en te studeren. Werknemers uit de privésector kunnen als ze een erkende opleiding volgen dus betaald educatief verlof aanvragen met behoud van hun loon. Voor elke lesperiode van 50 minuten krijgt de werknemer recht op een uur educatief verlof.

Verlof om dwingende redenen

Verlof om dwingende redenen kan je opnemen als je afwezig moet zijn om een aantal onvoorziene zaken te regelen, bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval of opname van een persoon die met je samenwoont of aanverwanten in de eerste graad die niet met je samenwonen. Je kan het ook opnemen bij ernstige materiële schade, zoals bij een brand of overstroming of bij een oproep om te verschijnen voor een hoorzitting.

Tags ,

“Waarom wil je hier werken?”

“Waarom wil je hier werken?” is een vraag die vaak terugkomt in sollicitatiegesprekken. Als je aan het solliciteren bent, heb je die vraag vast en zeker al eens gehoord. En vaak een vraag die niet voorbereide sollicitanten met een mond vol tanden doet staan.

Denk er altijd aan dat je het antwoord op deze vraag steeds kan aanpassen aan de omstandigheden en de specifieke job waar je voor solliciteert.

Hier vind je alvast een paar voorbeelden van antwoorden:

– Ik wil deze job graag omdat hij volledig afgestemd lijkt op mijn competenties. Zoals ik eerder al zei heb ik op (voorbeeld van een vorige job) al veel verwezenlijkt. Ook heb ik het gevoel dat ik in een geweldig team zal terechtkomen.

– Niet alleen is dit een geweldige kans, maar ook is dit bedrijf een plaats waar mijn kwalificaties het verschil kunnen maken. Deze job houdt de uitdaging in die ik nodig heb.

– Ik heb begrijpen dat dit een groeiende bedrijf is. Op jullie website heb ik gelezen dat jullie verschillende nieuwe producten gaan  lanceren. Van die groei zou ik graag deel uitmaken.

– Het lijkt me een erg stimulerende job waarin ik zowel mijn creatieve vaardigheden als mijn analytische vaardigheden volledig kan ontplooien.

Het is belangrijk dat je in je antwoord zowel de nadruk legt op je eigen kwaliteiten als op de goede eigenschappen van het bedrijf waarbij je solliciteert. Het is de bedoeling dat je met je antwoord laat zien dat je hebt nagedacht. Het is de bedoeling dat je aantoont dat je je cv niet zomaar naar een willekeurig bedrijf hebt gestuurd.

Enige research voor je gesprek zal dus zeker van pas komen bij het beantwoorden van deze vraag. Probeer op voorhand al twee of drie redenen te bedenken waarom je juist voor dit bedrijf wilt werken. Pluis de website uit en gebruik de informatie die je er vindt zeker in je gesprek. Ook kan je best op voorhand twee redenen bedenken waarom deze job goed past bij jouw vaardigheden, sterke punten, ervaring en achtergrond.

Er bestaan geen goede en geen slechte antwoorden op deze vraag. Je antwoord moet gewoon aantonen dat je hebt nagedacht over wat je wilt en weet bij wat voor bedrijf je terecht gaat komen.

Tags , , ,

Fouten om te vermijden in je zoektocht naar een job

Vacatures zoeken, bedrijven contacteren, solliciteren… een nieuwe job zoeken is nooit een gemakkelijke opgave. In je zoektocht naar een job kan je heel wat fouten maken, zowel kleine als grote. Hier vind je een aantal voorbeelden.

Voor iedere job solliciteren

Het heeft geen zin je tijd te vergooien aan het solliciteren op jobs waarvoor je toch niet gekwalificeerd bent. Dat is alleen maar verspilling van tijd, moeite en energie. Focus je op je zoektocht en solliciteer enkel op banen die aansluiten bij jouw vaardigheden en ervaring. Stem je cv en sollicitatiebrief ook af op de job die je voor ogen hebt.

Je niet voorbereiden op het sollicitatiegesprek

Onvoorbereid naar een sollicitatiegesprek gaan is een van de grootste fouten  die je kan maken. Denk op voorhand na over antwoorden op eventuele moeilijke vragen die je kan krijgen, zoek meer informatie op over het bedrijf waar je gaat solliciteren en bereid je tot in de puntjes voor op het gesprek.

Je teksten niet controleren op typfouten

Controleer je cv, je sollicitatiebrief en iedere e-mail die je naar je mogelijke toekomstige werkgever verstuurt grondig op spel- en typfouten. Fouten in je teksten komen namelijk heel onprofessioneel over.  Gebruik volzinnen en deel je teksten in in alinea’s.

Je niet organiseren

Een mailtje is snel gemist als je tientallen mails per dag krijgt. Maak dus op je computer aparte mappen aan voor je sollicitatiemails en verdere correspondentie met die bedrijven. Maak to do-lijstjes waarin alles staat dat je nog moet doen, zodat je niets over het hoofd ziet. Volg steeds al je communicatie op. Werk georganiseerd!

Niet online aanwezig zijn

Steeds meer bedrijven gebruiken Google om meer te weten te komen over sollicitanten. Zorg ervoor dat je online aanwezig bent, bijvoorbeeld op professionele sociale netwerk-sites of door een portfolio online te plaatsen. Zorg er anderzijds ook voor dat je mogelijke werkgever geen beschamende foto’s of andere privégegevens van je kan je vinden.

Een negatieve houding aannemen

Ben je moe, ontmoedigd of denk je dat je nooit een job zult vinden? Haatte je je vorige job? Kon je niet overweg met je vorige baas en/of collega’s? Houd dit allemaal voor jezelf tijdens sollicitatiegesprekken  of als je aan het netwerken bent. Probeer steeds een positieve houding aan te nemen, dat komt veel beter over.

Niet netwerken

Netwerken om een job te vinden  kan in het begin een beetje intimiderend of zelfs beangstigend overkomen, maar dit hoeft helemaal niet zo te zijn. Wees niet bang om jezelf voor te stellen, maar gebruik van de contacten die je al hebt en wees assertief. Je hebt immers niets te verliezen!

Tags , , , ,

Waarop moet je letten bij een vacature?

Als je online, in de krant of elders een vacature of jobadvertentie tegenkomt, kan je die best goed bestuderen voor je besluit een sollicitatiebrief te schrijven.

– Wat houdt de functietitel precies in? In veel vacatures zal je waarschijnlijk een gewichtig klinkende functietitel tegenkomen, maar wat echt belangrijk is, is de jobinhoud. Lees de jobomschrijving aandachtig en vraag er desnoods, per mail of via de telefoon, meer uitleg over aan het bedrijf.

– In de vacature omschrijven bedrijven hun ideale kandidaat. Voldoe jij niet aan een paar capaciteiten die ze opsommen, laat je dan zeker niet afschrikken. Waarschijnlijk zal niemand van de sollicitanten aan het gewenste profiel voldoen. Maar wees ook realistisch, als jij geen of weinig van de gevraagde vaardigheden en capaciteiten bezit, heeft het niet veel zin om te reageren.

– Zoek na het  lezen van de vacature zeker de website van het bedrijf op. Hier kan je veel uit te weten komen. Waar ligt het, is het een groot bedrijf, heeft het eerder oudere of jongere werknemers? Via zoekmachines kan je ook te weten komen of het bedrijf onlangs in het nieuws geweest is.

Tags , , ,

Tips voor nachtwerkers

Nachtwerk is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Steeds meer mensen werken ’s nachts. Nachtwerk is echter extra belastend voor de gezondheid. Daarom vind je hier enkele tips voor nachtwerkers.

Eten en drinken

– Eet op geregelde tijdstippen.
– Eet thuis nog een warme maaltijd, of op je werk voor middernacht.
– Eet gezond en zorg voor voldoende vezels in je voeding
– Eet geen zware maaltijden
– Drink tijdens je shift niet te veel koffie, want dat maakt het alleen maar moeilijker om na de shift in slaap te vallen.
– Neem voor je gaat slapen nog een lichte snack, zodat je geen honger hebt.
– Drink geen alcohol meer voor je gaat slapen.
– Consumeer niet te veel suiker, dat zal je wel extra energie geven. Maar later kan je er wel slaperig door worden.

Werken

– Zorg voor een werkplek die goed verlicht wordt.
-Vermijd monotone geluiden in je werkomgeving. Deze kunnen er namelijk voor zorgen dat je slaperig wordt.
– Als je in ploegen werkt, probeer je diensten dan van de ochtend naar de namiddag en van de namiddag naar de nacht te verschuiven, zodat je met de klok meegaat.
– Probeer de laatste uurtjes van je nachtdienst voor voldoende variatie te zorgen, zodat je niet indommelt.

Slapen

– Als je in een drukke buurt woont, doe dan overdag oordopjes in om in slaap te vallen.
– Maak je slaapkamer goed donker. Draag eventueel een oogmasker.
– Probeer minstens zeven uur te slapen.
– Probeer een dutje te doen net voor je met je nachtdienst start.
– Kruip na je nachtdienst meteen in bed.

Tags , , , ,

5 moeilijke collega’s en hoe ermee om te gaan

Op een kantoor werken steeds verschillende persoonlijkheden samen. Naast collega’s waar je gemakkelijk mee kan samenwerken, zal je ook moeilijke mensen tegenkomen op de werkvloer. Maar op het werk moet je natuurlijk met iedereen kunnen samenwerken om productief te blijven. Hier vind je vijf types van moeilijke collega’s die je wel eens zou kunnen tegenkomen en tips om  met hen om te gaan.

De roddelaar

De roddelaar weet alles over iedereen en deelt dat graag met anderen. Moet  je luisteren naar wat je roddelende collega je te vertellen heeft? Ja, want het is een goede manier om dingen te weten te komen die je niet op de officiële manier te horen krijgt. Het probleem met roddelen is dat je zowel waarheden als leugens te horen krijgt, wees dus altijd kritisch. Probeer ook niet zelf in de verleiding te komen om te gaan roddelen. Als de roddelaar je persoonlijk nieuws wilt vertellen van collega’s, bijvoorbeeld de huwelijksproblemen van iemand, verander dan van onderwerp of geef aan dat je het niet leuk vindt het achter iemands rug daarover te hebben.

De klager

Er is altijd wel iemand in de groep die gewoon nooit tevreden kan zijn. Als hij of zij niet klaagt over zijn gezondheid of familie, dan wel over het bedrijf, de baas, of de job. Soms kunnen die klachten natuurlijk wel terecht zijn, maar het onophoudelijk klagen zal waarschijnlijk wel op je zenuwen werken. De klager is meestal ook niet op zoek naar raad, dus verspil ook daar je tijd niet aan.

De delegeerder

Deze collega vind je ook wel in ieder kantoor. Sommige collega’s hebben natuurlijk alle recht om taken te delegeren, bijvoorbeeld een teamleider. Maar hier hebben we het over een heel ander soort delegeerder. Het gaat om de mensen die hun werk niet gedaan krijgen of niet willen doen en het daarom maar al te graag aan anderen overlaten. Natuurlijk moet je je collega’s helpen waar nodig, maar als je al je handen vol hebt, moet je ook nee durven zeggen.

De babbelaar

De babbelaar bedoelt het meestal wel goed. Hij of zij is vriendelijk en wil al zijn/haar gedachten met je delen.  De babbelaar probeert ook niemand schade te berokkenen. Maar zijn /haar onafgebroken gebabbel haalt je uit je concentratie. Om hem/haar te doen stoppen, kan je je collega vertellen dat je moeite hebt je te concentreren terwijl je naar zijn/haar interessante verhalen luistert. Zeg dat je ze graag wilt horen, maar niet terwijl je aan het werken bent.

De navelstaarder

Deze collega erkent niet dat hij hulp gekregen heeft van anderen. Hij of zij  gaat lopen met alle eer voor een project dat hij/zij niet alleen afgehandeld heeft. De eerste keer dat dit gebeurt, kan het natuurlijk een vergissing zijn. Als het de volgende keer nog eens gebeurt, spreek hem/haar er dan op aan of vertel zelf wat je rol geweest is in het project.

Tags , , ,

Spontaan solliciteren, heeft dat zin?

Bij een spontane sollicitatie solliciteer je bij een bedrijf zonder dat er een specifieke vacature openstaat. Je schrijft dus een sollicitatiebrief aan een bedrijf om te laten weten dat je er graag zou willen werken. Velen zien het nu niet in van een spontane sollicitatie en denken dat er toch nooit iets uit voort kan komen. Zij hebben ongelijk, want een spontane sollicitatie heeft veel voordelen.

Als je een spontane sollicitatie doet, weet het bedrijf meteen dat je gemotiveerd bent om er te komen werken. Vaak leggen bedrijven een wervingsreserve aan voor als er een plekje vrijkomt. Het feit dat je niet voor een functie solliciteert maar echt voor het bedrijf kiest, zal je vaak al voordeel opleveren ten opzichte van ander kandidaten.

Brief schrijven

Het schrijven van een sollicitatiebrief is bij een spontane sollicitatie vaak iets moeilijker omdat je je de brief niet op een specifieke functie kan richten. In zo’n sollicitatiebrief kun je best omschrijven wat je carrièredoelen zijn, met andere woorden, wat jij van je carrière verwacht.

Tags , ,

10 manieren om gelukkig te zijn op je werk

Veel mensen zijn niet gelukkig op hun werk of gaan zelfs tegen hun zin werken. Toch heb je een groot deel van je geluk op het werk zelf in de hand. Hier vind je 10 manieren om gelukkig te zijn op je werk.

1. Kies ervoor om gelukkig te zijn

Geluk is voor een groot deel je eigen keuze. Niet iedereen kan de beste werkgever ter wereld hebben, maar is dat een reden om negatief te zijn? Denk positief over je werk. Concentreer je op de dingen die je leuk vindt. Vermijd negatieve mensen en roddels en breng je tijd zoveel mogelijk door met collega’s die je aardig vindt.

2. Doe iedere dag iets dat je leuk vindt

Je houdt misschien helemaal niet van je huidige job, maar er is altijd wel iets dat je wel leuk vindt! Als je iedere dag iets doet dat je leuk vindt, zal je job helemaal niet zo erg lijken!

3. Kies ervoor je zelf op professioneel en persoonlijk vlak verder te ontwikkelen

Jij bent de persoon die het meeste wint als je jezelf op professioneel of persoonlijk vlak verder ontwikkelt. Neem dus zelf de touwtjes in handen. Geef duidelijk aan waarin jij je verder wilt bekwamen.

4. Wees op de hoogte van wat er op het werk gebeurt

In plaats van te klagen dat je nooit op de hoogte bent van wat er op de werkvloer gebeurt, kun je ook actief zijn en zelf achter deze informatie aangaan. Vraag je collega’s steeds om meer uitleg of plan regelmatig meetings in als je er de tijd voor hebt.

5. Vraag regelmatig om feedback

Als je vindt dat je onvoldoende feedback krijgt, vraag er dan om. Zeg tegen je baas dat je het belangrijk vindt regelmatig respons te krijgen over je prestaties. Praat ook met je klanten. Zijn zij tevreden? Hun reacties kunnen een belangrijke graadmeter zijn.

6. Maak enkel beloftes die je kunt nakomen

Een van de belangrijkste oorzaken van stress op het werk en ongelukkig zijn is je niet aan je beloftes kunnen houden. Het is niet leuk om voortdurend excuses te moeten zoeken en je de hele tijd zorgen te maken of je je beloftes wel kunt volbrengen. Organiseer jezelf en geef je niet op als vrijwilliger als je eigenlijk geen tijd hebt.

7. Vermijd pessimisme

Ervoor kiezen om gelukkig te zijn op het werk betekent dat je best negatieve gesprekken, roddels en klagende collega’s zoveel mogelijk vermijdt. Negatieve mensen zullen ook een invloed hebben op jouw humeur.

8. Wees assertief

De meeste mensen houden niet van conflicten. Maar conflict kan ook positief zijn. Het kan je helpen succesvol je werk te doen. Kom dus op voor jezelf en wees assertief.

9. Maak vrienden

Als je op het werk vrienden hebt,  ga je waarschijnlijk enthousiaster en gemotiveerder naar het werk.

10. Als niets lukt, zoek dan een andere job!

Als geen van deze ideeën je echt aanspreekt, kun je best eens goed nadenken over je werkgever, je job of je carrière. Je wilt niet heel je leven spenderen aan een job die je niet graag doet. Misschien kan de gedachte dat je binnenkort een nieuwe job hebt je wel gelukkig maken?

Tags , , ,

Help! Ik haat mijn job!

Ik haat mijn job! Ik haat mijn werk! Ik haat mijn baas! Komt een van deze uitspraken je bekend voor?  Flitst een van deze gedachten herhaaldelijk door je hoofd? Dan is het hoog tijd om er iets aan te doen!

Deze gedachten zijn helemaal niet goed. Ten eerste is het al erg moeilijk je elke dag naar je werk te slepen als je je job zo erg haat. Als die negatieve gevoelens zul je bovendien overstralen op je omgeving, en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.

Dat betekent natuurlijk niet dat je je job zomaar moet blijven doen en erover zwijgen. Er zijn een aantal stappen die je kunt doorlopen voordat je eventueel op zoek gaat naar een job die beter bij je past.

Houd je gedachten voor jezelf

Je kunt er natuurlijk wel over praten met goede vrienden en familieleden, maar je hoeft niet de hele wereld ervan op de hoogte te brengen dat je je job haat. Plaats het dus ook niet op je blog of op sociale netwerksites als Twitter en Facebook. Werknemers zijn namelijk niet de enige mensen die sociale netwerksites gebruiken, werkgevers doen dat ook. Je zou natuurlijk niet willen dat eventuele toekomstige werkgevers op het internet te zien krijgen hoe negatief jij je uitlaat over je job. En je wilt waarschijnlijk ook niet ontslaan worden net voor je op zoek gaat naar een nieuwe job.

Haat je je job echt?

Iedereen van ons kan in de situatie terechtkomen dat hij of zij zijn of haar job haat. De job kan bijvoorbeeld niet zijn wat je ervan verwacht had, of de job zelf is wel ok, maar je baas en je collega’s zijn verschrikkelijk. Of je hebt te veel vervelende klanten, of werkuren die je totaal niet liggen, …

Als je er echt zeker van bent dat de job niets voor jou is, dat dit echt niets is dat je wil, dan weet je dat het tijd is om in actie te schieten en er iets aan te doen.

Blijven of weggaan?

Neem geen overhaaste beslissingen en dien niet van de ene dag op de andere je ontslag in. Het kan best zijn dat de zoektocht naar een nieuwe job langer duurt dan je voor ogen had. Denk eens na over wat je kunt veranderen om je job aangenamer te maken. Een overplaatsing aanvragen, verwisselen van shifts, assistentie vragen bij je werk,… deze mogelijkheden kunnen het verschil maken!

Als er echt geen opties meer overschieten om je job alsnog aangenamer te maken, dan is dat ook geen probleem. Je weet nu tenminste waar je aan toe bent. Neem echter niet meteen ontslag. Vaak is het gemakkelijker om een job te vinden als je er al een hebt. Neem de tijd om je cv te updaten, vul het aan met referenties en maak gebruik van je netwerk.

Op zoek naar een nieuwe job

Als je van start gaat met je zoektocht naar een nieuwe job, doe het dan discreet. Vertel je baas en je collega’s dat je van plan  bent weg te gaan wanneer de tijd er rijp voor is.
Begin met sollicitatiebrieven te versturen en informeer bij je netwerkcontacten, maar houd het voorlopig wel privé.

Nieuwe job gevonden?

Als je een nieuwe job gevonden hebt, ben je waarschijnlijk enorm gelukkig. Toch moet je ook nu niet van de daken schreeuwen hoe erg je je vorige job haatte. Breng je werkgever tijdig op de hoogte en houd al je frustraties voor jou. Je hebt nu een nieuwe job, waarom je dan nog druk maken om de oude?

Tags , , ,

Zo overleef je een sollicitatiegesprek

Je hebt zonet een sollicitatiegesprek versierd voor een job die je echt graag zou doen. Maar wat nu? Een gesprek afleggen is een van de belangrijkste hindernissen op weg naar een job. Zo pak je het aan:

Doe je research

Research zou altijd je eerste stap moeten zijn. Zoek achtergrondinformatie over het bedrijf waar je gaat solliciteren en bereid jezelf voor op alle mogelijke vragen die gesteld kunnen worden. Mogelijke vragen zijn bijvoorbeeld “wat weet u eigenlijk over het bedrijf?” en “waarom wilt u hier werken?” het is dus belangrijk dat je veel weet over het verleden van het bedrijf, maar ook over de toekomstplannen. Breng dus zeker een bezoek aan de website van het bedrijf en doe de moeite om andere informatie op te sporen.

Oefening baart kunst

Oefening baart kunst, of leidt in ieder geval tot verbetering. Oefen je sollicitatiegesprek op voorhand met een vriend of vriendin en neem je antwoorden op zodat je ze zelf eens kunt herbekijken of -beluisteren. Bereid antwoorden voor op vragen die heel vaak gesteld worden.

Bereid je voor op het gesprek

Het is heel belangrijk dat je op tijd komt voor het sollicitatiegesprek. Ideaal is 10 à 15 minuten te vroeg aankomen.  Onthoud de naam van de interviewer en gebruik die tijdens het gesprek.  Als je niet zeker bent over de naam, vraag die dan nog eens voor het gesprek. Neem een extra kopie van je cv mee en eventueel een lijst met referenties.

Blijf rustig

Blijf tijdens het gesprek zo kalm mogelijk. Vraag om verduidelijking als je niet zeker bent wat er gevraagd is. Schaam je niet om na een vraag een paar seconden na te denken voor je antwoord geeft.

Bedank je interviewer

Bedank de interviewer aan het eind van het gesprek en formuleer een laatste keer je interesse voor de job.

Tags , ,
Oudere berichten Nieuwere berichten
© 2024 · jobinformatie.be Merken en domeinen zijn eigendom van Internet Ventures. Website beheerd door Volo Media.